Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)Polish (Poland)Čeština (Česká republika)Latvian
Товариство "Зелений хрест"
gcs-logo

"Ikvienam ir tiesības strādāt: partnerattiecības, lai uzlabotu nodarbinātības iespējas jauniešiem ar speciālām vajadzībām"
 

Tūlkoja :Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais

Biedrība "Zaļais krusts" - reģionu partneris fonds "Austrumeiropa" , organizē projektu: «Ikvienam ir tiesības strādāt::partnerattiecības, lai uzlabotu nodarbinātības iespējas jauniešiem ar speciālām vajadzībām."


Pirmajā posmā īstenošanas ietver šādas programmas elementi:

1.  veidošanos reģionālā koordinācijas padomes īstenojot programmu "Ikvienam ir tiesības strādāt: partnerattiecības, lai uzlabotu nodarbinātības iespējas jauniešiem ar speciālām vajadzībām" organizāciju pārstāvju, reģionālie partneri, reģionālo un vietējo nodarbinātības centri, sociālo pakalpojumu centri - ģimenēm, bērniem un jauniešiem ,NVO, iesaistītie neatkarīgie eksperti,  valsts un pašvaldību pārstāvji un žurnālisti;

2.  Sadarbības memorandu sagatavošana un parakstīšana ar reģionālo centru;

3.   Organizēt un veikt vairākus seminārus vietējiem NVO, lai uzlabotu profesionālās iemaņas specializēto NVO un spēja sniegt pakalpojumus sociālās adaptāciju un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, (trīs trīs dienu semināri visiem 60 dalībniekiem) apmācību;

4.   Organizācija un reģionālo sanāksme, pie apaļā galda, kur pakļaujot rezultātus moritoringa realizācijai un jauniešu ar invaliditāti nodarbinātību.

• Attēlu galerija

- Apmācības "Profesionālā orientācija un jauniešiem ar invaliditāti" (2009.gada Rudens)

-"Ar ko izveidot civilās partnerattiecības, lai uzlabotu nodarbinātības iespējas mazāk aizsargāto jauniešu grupām Ukrainā" – fotogalerija

- Apaļais galds ar darba devējiem, Ļvovas pilsētas nodarbinātības centrā (31/07/2009) –fotogalerija

- Apmācības "Profesionālā orientācija jauniešiem ar invalīdiem" (vasara 2009) – fotogalerija

- Apmācības "Profesionālā orientācija jauniešiem ar invaliditāti." Treneru atlase. (23-26 jūnijs 2009) – fotogalerija

- Apmācība projekta ietvaros "Ikvienam ir tiesības strādāt: partnerattiecības, lai uzlabotu nodarbinātības iespējas  pilsētā “Sokali” – fotogalerija

- Apmācība projekta ietvaros "Ikvienam ir tiesības strādāt: partnerattiecības, lai uzlabotu nodarbinātības iespējas  pilsētā “Ļvova” – fotogalerija

-Tika parakstīts partnerības līgums ar Ļvovas apgabala nodarbinātības centru. – fotogalerija

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 27 septembris 2010 18:15
 
© 2005-2023, Товариство "Зелений хрест"