Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)Polish (Poland)Čeština (Česká republika)Latvian
Товариство "Зелений хрест"
gcs-logo

Izstrādāt stratēģijas ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai Gorodok un Javorovā Ļvovas reģionā

Tūlkoja: Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais

 

( 2003-2004. g., Kanādas sadarbības fonds )

Finansējums
Kanādas sadarbības fonds

Norises periods
2003.g.

Norises vieta
Ļvovas pilsēta, Javoriva pilsēta, Gorodok pilsēta

Projekta mērķis
Sadarbības iedibināšana starp valdību un sabiedrību īstenojot lokāli ilgtspējīgas attīstības koncepciju divās mazpilsētās Rietumukrainā - Gorodok un Javorova, izstrādājot dokumentu  - Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 10-15 gadiem.


Darba grupa
Ierosinātā projekta darbība orientēta uz šādām mērķa grupām:

  · Kopienas divas mazas mazpilsētu kaimiņu reģionos Ukraina ar Poliju, ar kuru līdzdalību izstrādāts pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija;

  · Valdes locekļi un pilsētu izpildu komitejā, kas gūst zināšanas un prasmes stratēģiskājā plānošanā, pamatojoties uz ilgtspējīgas attīstības principiem;

  · Speciālistu grupa dažādās jomās vietējā pārvaldībā un pilsētu vadībā, kas nozīmē, praktiskais darbs attīstīt savas prasmes un veidot saskaņotu bāzes grupu, lai dalītos pieredzē par stratēģisko  plānošanu, pamatojoties uz ilgtspējīgu attīstību reģionālā un valsts līmenī.

Pilsētu iedzīvotāju Gorodok un Javorova kopējais skaits, kas tieši vai netieši gūst labumu no projekta ir 35 tūkstoši. Dalībnieku skaits semināros un publisko izskatīšanu līdz 200 cilvēkiem.

• Apraksts

Projektā tika iesaistīti konsultanti no Ukrainas, kuri tika apmācīti Polijā, kas palīdzēja izveidotu plānu ilgtspējīgai attīstībai tuvākajā nākotnē, un tādējādi ne tikai  tika veikti dažas pārrakstīšanas darbi, bet arī mudināt sabiedrību, lai veiktu uzdevumus, kas sabiedrībai pati izklāstīja par sevi.

Top plānots paziņot sabiedrībai par projekta sākums un savākt mērus un konsultantus ievadsemināram,  izskaidrot mērķi, uzdevumus un plānotos projekta rezultātus .

Nākamais solis bija veikt katrā pilsētā divu dienu seminārus, lai izskaidrotu nepieciešamību sabiedrības līdzdalību stratēģiskajā plānošanā un efektīvās metodes, strādājot ar sabiedrību.

Nākamais solis bija vietējā  ilgtspējīgā attīstība. Šis posms sastāvēja no šādiem pasākumiem:
· Novadīt pa vienam treniņam 2. kopienās izveide vīzijas izstrāde, un divu semināri par stratēģiju un SVID analīze.
· Izveidot publisku komiteju izstrādāt plānu ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai uz 5-15 gadiem.

· darbs sabiedrisjajās komitējās, stratēģija ilgspējīgai attīstībai
· Novadīta pilsoņu uzklausīšana par izstrādāto plānu ilgtspējīgas kopienas attīstība.
· Ilgspējīgas tratēģijas pieņemšana pašvaldību sēdēs

Visā šajā procesā, Ukrainas eksperti strādāja ar mēriem,sabiedriskajās komitejās, sabiedrībā, lai iegūtu zināšanas turpmākajam darbam pēc projekta.

Ukrainas speciālistu grupa tika izveidota, lai aptvertu visdažādākās dzīves vietējās kopienas un jautājumus, kas ir iesaistītas pašvaldībās. Izveidoja grupu no cilvēkiem, kuru prasmes papildina viena otru. Šī komanda ir mobila, efektīva un ilgtspējīga nākotnes darbam. Katrs no komandas locekļiem, strādājot ar "savu" sabiedrības daļu nes atšķirīgu pieredzi. Kopumā,  Ukrainas ekspertu grupa sasniedz sinerģiju sava darba kvalitātē un pilnveido  prasmes katram komandas dalībniekam. Šo redzējuma metodes  tika izklāstītas projektā.

Pieredze ir arī citiem sabiedrības daļai Ukrainā ar publikāciju un citos plašsaziņas līdzekļos sniegto  informāciju.

Publikācijā izstrādāts, apspriests un apstiprināts ar vietējās ilgtspējīgas attīstības stratēģiju tika izmantota, lai izplatītu gūto projektu pieredzi citām sabiedrības daļām Ukrainā.

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 11 augusts 2010 07:14
 
© 2005-2023, Товариство "Зелений хрест"