Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)Polish (Poland)Čeština (Česká republika)Latvian
Товариство "Зелений хрест"
gcs-logo

"Vides izglītība priekš bērniem invalīdiem"

Tūlkoja: Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais

Lekcijas, braucieni uz zaļo un rezervāta zonām Rietumukrainā un attīrīšana no būvgružiem maršruta ceļos, kas domāti (bērniem ar redzes traucējumiem).
(2002,EK-Kijeva)


Finansējums

Reģionālais vides centrs "REC-Kijeva"


• Norises periods
2001.g. Decembris -2002.g. Novembris

• Norises vieta
Ļvovas pilsēta

• Projekta mērķis
Vides izglītība bērniem  invalīdiem Ļvovā (Ļvovas Neredzīgo internātpamatskola) caur vides stundām  un vides ekspedīcijām aizsargājamās teritorijās Rietumukrainā un apvienot tos ar praktiskiem pasākumiem.


Darba grupa
80 bērni no neredzīgo internātskolas, 30 skolotāji

Apraksts
Tur bija braucieni uz parku un mežu pilsēta: ainavu parks "Augstā pils" Reģionālā ainavu parks "Debesbraukšanas" parks un vēstures muzejs ir "Ševčenko pušii" parks "Strijskij" un citas Bogdan Hmeļenskovo.

Tur bija braucieni uz parku un mežu pilsēta: ainavu parks "Augstā pils" Reģionālā ainavu parks "Debesbraukšanas" parks un vēstures muzejs ir "Ševčenko pušii" parks "Strijskij" un citas Bogdan Hmeļenskovo.

Vides ekspedīcijas laikā aizsargājamās teritoriju Rietumukrainā neredzīgo bērni tika iesaistīti praktiskās darbībās ar veselām dabas ainavām (attīrīšana un audzēšanu dabisko avotu, stādot sēklaudžu plantāciju).

Pēc projekta beigām tika organizēta vides olimpiāde par materiāliem un iemaņām  ekspedīcijās uz vides aizsargājamām teritorijām uz rietumiem no Ukrainas.

Pēdējais posms, veicot šo projektu, bija novadīt divu dienu semināru 50 sabiedriskajām  organizācijām un speciālajām skolas skolotājiem Ukrainā, nodot pieredzi un īpašo vides izglītību bērniem invalīdiem. Lektori projektā bija skolotāji  no Ļvovas Mežsaimniecības Universitātes un Ļvova Valsts universitāte. Ivan Franko.

Kā rezultātā gada programmas vides izglītības prasmes un vides lietu saņēma 80 bērni no neredzīgo internātskolas.

 
© 2005-2023, Товариство "Зелений хрест"