Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)Polish (Poland)Čeština (Česká republika)Latvian
Товариство "Зелений хрест"
gcs-logo

"Integrācija un sadarbība kultūras un sporta jomā piedaloties invalīdiem

Tūlkoja :Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais

Stiprināt pārrobežu sadarbību kultūras,tūrisma un sporta iedzīvotāju vidū.Polijas, Baltkrievijas un Ukrainas, īpašu uzmanību pievēršot bērnu un jauniešu, un personām ar fiziskās vai garīgās spējas. Projekta mērķis ir veicināt ideju par iecietību, un savstarpēju atzīšanu. Piedāvā apmaiņasprojektos bērnu un jauniešu grupām no Polijas, Baltkrievijas un Ukrainas, iznīcinās stereotipus izmantojot savstarpējās padziļinot zināšanas par saviem kaimiņiem,to kultūru un vēsturi.

(Jūnijs 2007 - Aprīlis 2008, ko finansē Kaimiņattiecību programmas INTERREG IIIA / TACIS CBC)


• Darbības laiks

jūnijs 2007 - Aprīlis 2008

  • Projekta mērķis

    Stiprināt pārrobežu sadarbību kultūras,tūrisma un sporta jomā. Polijas, Baltkrievijas un Ukrainas iedzīvotāju vidū īpaš uuzmanību pievēršot bērnu un jauniešu, un personām ar fiziskās vai garīgās spējām. Svarīgākais aspekts ir tas - projekta mērķis ir veicināt ideju par iecietību un savstarpēju atzīšanu. Piedāvā apmaiņas projektos bērnu un jauniešu grupām no Polijas, Baltkrievijas un Ukrainas iznīcinās stereo tipus izmantojot savstarpējās padziļinot zināšanas par saviem kaimiņiem,to kultūru un vēsturi.• Projekta uzdevums

• Palielināt cilvēku skaitu un institūciju pārrobežu sadarbību, kultūras, tūrisma un sporta jomā, īpašu uzmanību pievēršot bērniem un jauniešiem ar invaliditāti vai psihisko spēju;
  • Izveidot aktrīvu paraugu sadarbojoties pierobežas reģionu kultūras,tūrisma un sporta jomā;
  • Nacionālo stereotipu iznīcināšana, padziļinot zināšanas pa rjaunās paaudzes bagātību un savienojumu kultūru - Polijā, Baltkrievijā un Ukrainā;
  • kopīgas prezentācijas mākslas sasniegumi vietējiem iedzīvotājiem Polijas, Baltkrievijasun Ukrainas, kā arī par pašreizējiem sasniegumiem caur repertuāra papildināšanas veidošana, kuru mērķis ir parādīt auditorijai;
  • nodrošinot vienlīdzīgu piekļuvi rehabilitācijas un sporta infrastruktūrā, laiPolijas, Baltkrievijas un Ukrainas iedzīvotājiem;
  • izolācijas noņemšana invalīdam, vai garīgās spējas ar aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, jo īpaši sporta un kultūras aktivitātēs.

Projekts ietver apmaiņu bērnu un jauniešu grupas no Polijas, Baltkrievijas un Ukrainas, tostarp invalīdiem un invalīdiem ar garīgās spējas problēmām (120), tūrisma un rehabilitāciju,sporta un kultūras ekskursijas,kā arī kursi un sanāksmes.Projektā piedalīsies 685 cilvēki ieskaitot viņu aprūpētājus un speciālistus, kuri tiksies un veiks kursus. Runas ar komandām no Baltkrievijas un Ukrainas, kas tiks organizētas mācību kursos un sanāksmes, gan pilsētu pasākumos, kas norisināsies tajā pašā laikā Krasnustavā, skatoties apmēram 8000 apmeklētājiem. Bērni no Baltkrievijas un Ukrainas notiks Polijā kopumā 195 dienas. Bērni no Polijas rīkos pierobežas rajonos 20 dienas.


Saskaņā ar projektu notiks25 kārtās, tai skaitā:

  • 9 tūrisma un sporta ekskursijas bērniem noUkrainas un Baltkrievijas
  • 10 tūrisma tūres rehabilitācija personām arinvaliditāti vai garīgās spējas no Ukrainas un Baltkrievijas
  • 2-sporta tūrisms ekskursija Ukraināun Baltkrievijā bērniem no Polijas
  • Polijas-Baltkrievijas-Ukrainas mūzikas praktiski kursi
  • Polijas-Baltkrievijas-Ukrainaskultūras tikšanās.

• Fotogalerija

- Ļvovas invalīdiem pirmajā nometnē atpūta Krasnustavā(2007.g. )

- Ļvovas invalīdi 2. nometnē aktīvā atpūta в Кrasnustavā (2007.g. )

- Sporta nometne Krasnustavā (janvāris 2008)

- Ceturtā sporta - nometne jauniešiem Krasnustavā (janvāris 2008)

- Sestā sporta- nometne jauniešiem Krasnustavā (februāris 2008)


Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 23 augusts 2010 17:13
 
© 2005-2023, Товариство "Зелений хрест"