Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)Polish (Poland)Čeština (Česká republika)Latvian
Товариство "Зелений хрест"
gcs-logo

Izdevumi

Tūlkoja :Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais

Lauku, atpūta invalīdiem

Титульна сторінка

Vološinskij О., Kaspruk І., Маlinoviča L., Svarņik М.
Atpūta laukos invalīdiem: rokasgrāmata lauku īpašumu īpašniekiem un cilvēkiem ar invaliditāti, kuri vēlas uzsākt savu biznesu. .- Ļvovā: World-Press. - 2011. - 232 lpp
ІSBN 978

Rokasgrāmata paredzēta lauku īpašumu īpašniekiem, kuri strādā lauku tūrisma jomā, lai sagatavotos cilvēku ar īpašām vajadzībām, kā viesu, uzņemšanai. Tā noderēs arī cilvēkiem ar invaliditāti, kuri dzīvo lauku apvidos un vēlas uzsākt uzņēmējdarbību lauku tūrisma jomā. Pamatnostādnes ir uz praktiskās pieredzes balstīts Ukrainas invalīdu tūrisma un atpūtas speciālistu 15 gadu darba rezultāts.

 Augstskolu studentiem un plašam lasītāju lokam.

Publikācija ir pieejama šādos formātos:
PDF PDF (2.9 MB)

Vietējo iedzīvotāju piekļuve meža resursiem un prettiesiska Karpatu un Rietumu Polijas mežu mežizstrāde

Титульна сторінка

Čerņavskij М. В., SolovijІ. P., Geņik JA. В., Kaspruk О. І., Geņik О. В., Меļņikovič М. P., Gerasim G. Z., Savka В. E.
- Ļvova: Zaļais krusts, Līga-Press. - 2011. - 256 lpp. ISBN 978-966-397-108-7

Problēmas saistībā ar vietējās sabiedrības iespēju piekļūt meža resursiem un nelegālu Karpatu un Rietumu Polijas mežu izciršanu/ red. M. Šerniavskijs, IP Solovja, Y. Henuka: monogrāfija. - Ļvova: Zaļais krusts, Līga-Press. - 2011. - 256 lpp. ISBN 978-966-397-108-7

Grāmata uzsver jautājumus par informācijas pieejamību un uzticamību par meža apsaimniekošanu un tās juridiskajiem aspektiem, meža izmantošanas atļaujas noteikumiem, mazo uzņēmumu un sabiedrības piekļuves meža resursiem problēmas, vides, ekonomiskās un sociālās problēmas, ko izraisa netālredzīga mežu apsaimniekošana un nelikumīga mežizstrāde. Grāmatā tiek pētīti jautājumi par meža ietekmi uz vietējās sabiedrības labklājību, iespējas racionalizēt spēkā esošo meža resursu izmantošanas atļauju izsniegšanas kārtību, kā arī nelikumīgās mežizstrādes negatīvo seku novēršanu. Rokasgrāmatā ir skartas problēmas, kas saistītas ar nestabilu meža apsaimniekošanas praksi saistībā ar ilgtspējīgas meža nozares attīstības politikas veidošanu Ukrainā.


Publikācija ir pieejama šādos formātos:
PDF PDF (2.67 MB)
Praktiskie jautājumi personu ar invaliditāti nodarbinātībā
Титульна сторінка Pamācību ir sagatavojusi biedrība "Zaļais krusts" sadarbībā ar Ļvovas reģionālo un pilsētu nodarbinātības centriem, invalīdu zinātnisko organizāciju "Sociālās politikas institūts", lai vairotu sabiedrības informētību par invaliditāti darbspējas vecumā, invalīdu darba un profesionālās rehabilitācijas iespējām.
Publikācija ir pieejama šādos formātos:
PDF PDF (627.5 KB)
Darbības un invalīdu tūrisms
Титульна сторінка Pamācība pievērš uzmanība ieteiktajām vadlīnijām, kas reāli tiek piemērotas valstī un atbilst visām Ukrainas tiesību aktos noteiktajām prasībām par invalīdu civiltiesībām. Publikācija ir adresēta darbiniekiem, kuri sniedz atpūtas un izklaides pakalpojumus (viesnīcas, restorāni, kafejnīcas, diskotēkas un tūrisma centri, parki, ceļojumu aģentūras, aģentūras u.c.). Rokasgrāmata būs noderīga gan sociālās sfēras, gan izglītības iestāžu darbiniekiem, kas sagatavo speciālistus tūrisma, viesnīcu un restorānu biznesam.
Publikācija ir pieejama šādos formātos:
PDF PDF (4390.5 KB)
Javoriv (ilgtspējīgas attīstības stratēģiskais plāns)
Титульна сторінка Grāmata ir vispārēja iezīme Javoriv (pilsētas nosaukums) tās galvenajām problēmām un iespējamiem risinājumiem. Analizē stiprās un vājās puses, draudus un iespējas sabiedrības attīstība Javoriv. Grāmatā ir sniegts redzējums pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiskajām prioritātēm, mērķiem un uzdevumiem to sasniegšanai.
Publikācija ir pieejama šādos formātos:
PDF PDF (926.1 KB)
Gorodok (ilgtspējīgas attīstības stratēģiskais plāns)
Титульна сторінка

             Grāmata ir Gorodok vispārīgs apraksts, aplūkots, kādos dabas un klimatiskos apstākļos tā atrodas, kā arī aplūko valsts ekonomisko, sociālo un vides attīstību un vadības struktūru pilsētā. Tiek analizētas šo apstākļu stiprās un vājās puses, draudi un iespējas sabiedrības attīstībā.

            Grāmatā ir sniegts redzējums pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiskajām prioritātēm, par veidu, kā tās realizēt un kontroles sistēmas stratēģija.   

Publikācija ir pieejama šādos formātos:
PDF PDF (1597.7 KB)
Polijas un Ukrainas integrācija Eiropas Savienībā
Титульна сторінка Polijas un Ukrainas integrācija Eiropas Savienībā (ES vides tiesību akti)
Publikācija ir pieejama šādos formātos:
MS Word MS Word (431.5 KB)     PDF PDF (509.9 KB)
Grāmata bērniem par vides jautājumiem (komikss)
Титульна сторінка

Pēdējā laikā Ukraina ir palielinājusi uzmanību bērnu izglītošanai vides jomā. Skolās ir izstrādātas speciālas programmas par vides jautājumiem, tomēr joprojām ir problēma ar attiecīgajiem mācību materiāliem. Piedāvātā grāmata izskata vispārējās vides jautājumu problēmas, kas attiecas uz ekoloģijas mācību tēmu skolā. Materiāls, izveidots bērniem pieejamā uztveres formā – kā komikss.

Grāmatas beigās ir kontroles jautājumi, lai pārbaudītu bērnu zināšanas mācību materiāla apguvē, kā arī ir ziedotas vairāk nekā 200 puzles (saliekamie attēli) vides un dabas zinātņu priekšmetos, kas var būt noderīgas klasē darbā ar pirmsskolas un skolas vecuma bērniem.

Publikācija ir pieejama šādos formātos:
PDF PDF (2392.3 KB)
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 23 oktobris 2020 13:48
 
© 2005-2023, Товариство "Зелений хрест"