Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)Polish (Poland)Čeština (Česká republika)Latvian
Товариство "Зелений хрест"
gcs-logo

Zinātniski-praktiskais seminārs "Aktuālās problēmas juridiskai pieejai kokmateriālu sfērā"

Tūlkoja : Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais

Zinātniski - praktiskais seminārs "Aktuālās problēmas juridiskai pieejai vietējiem iedzīvotājiem un mazajam biznesam kokmateriālu un citu meža resursu sfērā" (Ļvovas pilsētā).

Zinātniski - praktiskais seminārs "" notiek 2010. gada 23. aprīlī, pilsētā Ļvova, pēc adreses: Čornovola 4.


Darba protokols - Zinātniski - praktiskajam semināram

Zinātniski - praktiskais seminārs "Aktuālās problēmas juridiskai pieejai vietējiem iedzīvotājiem un mazajam biznesam kokmateriālu un citu meža resursu sfērā"

ENA - FLEG "uzlabotu tiesībaizsardzības un pārvaldību mežsaimniecības nozarē austrumu virzienā EKP un Krievijā"programmas ietvaros.

 

Norises datums - 2010. gada 23.aprīlī, no 10:00 - 17:00

Norises vieta - Pilsēta Ļvova, prospekts Čornovola, 4/1. Biedrība "Zaļais krusts"

Zinātniskā - praktiskā semināra mērķis - informēt dalībniekus par pirmajiem rezultātiem par projektu, Apspriest kopējos aptaujas rezultātus rezidentiem, mazajiem uzņēmumiem un speciālistiem mežsaimniecībā par juridisko piekļuvi kokmateriālu un citu meža resursiem, un provizoriskajiem rezultātiem sociāli ekonomisko izpētes noformējumu.

Dienas kārtībā:

1. Ievads:

  • Oleksandrs Vološinskijs - Biedrības "Zaļais krusts"priekšsēdētājs
  • Anatolijs Deineka - Ļvovas reģionālās mežsaimniecības un medniecības biedrības vadītājs
  • Romāns Volosjančuks - ENA FLEG, Starptautiskās dabas aizsardzības programmas koordinators

2. FLEG programas ietvaros prezentācijas pētījums

  • Prezentācija "Problēmas piekļuves nodrošināšanai meža resursiem kā sabiedriskais labums: sākot ar teritoriju līdz praksei"- Igors Solovijs. Biedrība "Zaļais krusts". Vides ekonomiskais institūts NLTU Ukraina,Ļvova.
  • Analītiskā izmeklējuma prezentācija "Problēmas saskaņot iedzīvotāju intereses un meža apsaimniekošanas praksi:Ar programmas FLEG pieeju - Nikolajs Čerņavskijs. Biedrība "Zaļais krusts" Šveices - Ukrainas Meža attīstības projekta aizkarpatos "Forza"Užgoroda

3. Jautājumi un atbildes, problēmas iztirzāšana. uzstāšanās laikā uzsvērtais, diskusijas

4. Izmeklēšanas prezentācijas turpinājums:

  • Prezentācija par Analītisko pētījumu * "informācijas pieejamība par galvenajiem rādītājiem meža apsaimniekošanu un nelikumīgu mežizstrādi no meža" - *Jaroslavs Geniks, Biedrība"Zaļais krusts" NLTU Ukraina, Ļvova
  • Prezentācija par Analītisko pētījumu * "Atklātības nodrošināšana sabiedrības līdzdalībai juridiskās meža resursu izmantošanu procesos" - * Olesja Kaspruka, Biedrība "Zaļais krusts", dabas aizsardzības starptautiskā saqvienība, Ļvova
  • Prezentācija par Analītisko pētījumu * "Analīze par pašreizējo praksi atļaujot izmantot meža resursus" - *Oksana Genika "Zaļais krusts" NLTU Ukraina, Lviv
  • Prezentācija * "Socioloģisko pētījumu kopaina, mazie uzņēmumi un profesionāļi mežsaimniecībā: metodoloģiskie aspekti" - * Gaļina Gerasim, Biedrība "Zaļais krusts", Ļvova, Viktors Savka, Valsts Universitāte "Ļvovas politehnika ", Ļvova
  • * Iepazīstināšana ar izmēģinājuma sociālekonomisku pētījumu * "nesankcionēta ciršana Karpatu: provizoriskie rezultāti sociālekonomisko pētījumu" - *Mariana Dušna, biedrība "Zaļais krusts", Ļvova, Oksana Dušna, NLTU Ukraina, Ļvova *

5. Jautājumi un atbildes, problēmas iztirzāšana. uzstāšanās laikā uzsvērtais, diskusijas

6. Diskusija par sociālo aptauju ciema siedzīvotājiem, mazajiem uzņēmumiem un mežsaimniecību speciālistiempar tiesisko pieeju koksnes uncitu meža resursiem.

7. Jautājumi un atbildes, diskusija, iztirzāti metodiskās pieejas izmeklēšanā, paredzamie rezultāti un iespējamie riski

8. Zinātniskā - praktiskā semināra apkopojums

 

Dalībnieki:

NVO pārstāvji, kas nodarbojas ar vides pārvaldību, žurnālisti, pārstāvji no mežsaimniecības uzņēmumu PMK un Zemkopības ministrijas, pārstāvji no dabas rezervāti un nacionālie parki, universitātes akadēmiskās aprindas un akadēmiskās institūcijas, pašvaldības, Pasaules banka un IUCN. Un pievienots, Zinātniskā - praktiskā semināra dalībnieku saraksts.

Zinātniskā - praktiskā semināra gaita:

Punkts 1:

O. Vološinskis - Biedrības "Zaļais krusts"priekšsēdētājs, sasveicinājās ar semināra dalībniekiem, uzsvēra tās nozīmi, un informēja dalībniekus par biedrības "Zaļā Krusta"darbību, teica, ka jau vairāk nekā 15 gadus nodarbojas ar uzņēmuma vidi, veic dažādus vides projektus. Sabiedrības priekšsēdētājs izteica cerību, ka semināra rezultāti būs auglīgi un dos konkrētus praktiskus ieteikumus.

A. Deineka Ļvovs Reģionālās mežsaimniecībā un medniecībā vadītājs uzsvēra semināra svarīgumu, jo reģionālās meža politikas veidošana ir iespējama tikai ievērojot visu intereses attiecībā uz mežsaimniecību. A. Deineka nesen pārrunāja mežsaimniecības reģionālo programmu Ļvovas reģionā līdz 2015.gadam,un viens nosvarīgākajiem virzieniem šajā programmā: viens - uzlabot dialogu ar sabiedrību par Ļvovas meža apsaimniekošanu. Viņš uzsvēra, ka seminārs - solis šajā virzienā, jo mūsu mērķis - izstrādāt tādus variantus administratīvos lēmumus, ka tie ir izdevīgi un efektīva visiem: ciemam un mežsaimniecībai.

R.Volosjančuk.ENA FLEG programmām koordinēšanas „uzlabotu tiesības aizsardzības un meža nozari austrumu virzienā EKP un Krievijas vadība," atzīmēja, ka dalībnieki pārstāv plašu auditoriju, kas nozīmē, ka jautājumi, kas ir pakļauti no semināra ir novēlota un steidzama. R. Volosjančuk informēja dalībniekus par projekta mērķa sasniegšanu,projektu finansē ES un īsteno Pasaules Banka sadarbībā ar IUCN un WWF īsteno septiņās valstīm (6 valstīm uz kurām attiecas Eiropas kaimiņattiecību politika, un Krievijā).

Ukrainā īsteno otro gadu. Šis projekts sastāv no piecām iedaļām:

1) analītisks pētījums - identifikācija, klasifikācija un esošo problēmu izpildes mežsaimniecības nozarē novērtējumu;

2) efektivitātes novērtēšana pašreizējās likumdošanas ieviešana;

3) veicina uzlabošanos praktisko izpildes mehānismu mežsaimniecības nozarē;

4) nodrošināt tiesības iedzīvotājiem un mazajiem uzņēmumiem, kā arī mežsaimniecības nozarei;

5) veicināt atklātību un pārskatāmību, uzlabot sabiedrības piekļuvi lēmumu pieņemšanas mežsaimniecībā. R. Volosjačhuk teica, ka seminārs ir iepazīstināt ar izstrādāto metodoloģiju īstenošanai punkts 4,5 projektu, kas ir uzlabojusies, pamatojoties uz izmēģinājuma pētījumu un dzirdēt ieteikumus, vai katrs dalībnieks semināra jautājumā par juridisko pieeju vietējiem iedzīvotājiem un mazajiem uzņēmumiem, kokmateriāla un citi meža resursiem. Novēlēja dalībniekiem veiksmi un auglīgu darbu.

 

Punkts 2, un 3:

I. Solovijs iepazīstināja dalībniekus ar programmas mērķiem saistībā ar ENA FLEG un koncentrējās uz piekļuvi meža resursiem kā sabiedriskā labuma problēmām.

O. Novembris jautāja, "Jūs minējāt, ka  izvērtējāt nomas gadījumus meža teritorijā, vai arī jūs analizējāt problēmas, kas saistītas ar šo?"

I. Solovijs teica, ka detalizēta analīze nav veikta, bet daži par šādu gadījumu piemēri ir minēti ziņojumā, ir ļoti labi zināms plašsaziņas līdzekļiem un ir pelnījuši rūpīgu analīzi, kas tiks darīts programmas ietvaros.

V. Bondarenko teica, ka mediji bieži vien nepēta detalizēti situāciju un nemācās sabiedrības interesēs, un iesniedzot neprecīzu un dažreiz maldinošu informāciju, viņi vēlas deklarēt savu vienaldzību pret vides jautājumiem un interesēm. Acīmredzot kaut struktūrā jābūt cilvēku grupai vai pat atsevišķai struktūrai (valsts līmenī), kurai būtu jāpēta kopienas intereses?

I. Solovijs teica, ka ir departamenti, kas strādāt ar sabiedrību, pamatojoties uz to, ka principā, vajadzētu apsvērt savas intereses. Atzīmēja, ka programmā ir izstrādāta anketa par sabiedrību, kurā, jo īpaši, ir jautājums par sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā. Kopumā iedzīvotāju pētījums, intereses un to izvērtēšana uzņēmuma vadības lēmumi - civilizācijas norma daudzās valstīs.

M. Čerņavskijs piebilda, ka nesen pieņēma valsts līmeņa apmācība par darbu ar biedrību mežsaimniecībā (oficiāls dokuments). Ietvaros Valsts mežsaimniecības komitejas izveidota vienība darbam ar ciemiem. Tomēr ir svarīgi, ka šādas komitejas ir valsts, ne tikai vienā departamentā.

P. Jašķenko jautāja tulkam, cik ir uzticami, pēc viņa domām, cik ir patiesas dati, par nelegālās izciršanas apjomiem? Vai mežsaimniecība personīgi var novērtēt, cik ir liels kaitējums viņiem?

I. Solovijs atbildēja, ka par neuzticamiem datiem par summu neatļautu izciršanu pastāv problēma, dati no dažādām valstīm, dažādām organizācijām ir atšķirīgi. Protams, nodarīto kaitējumu neatļautu, izciršanai ir grūti novērtēt.

A. Pavelko jautāja, vai, novērtējot neilgtspējīgu praksi ietekmi uz meža apsaimniekošanu, uzskaita tikai meža rādītājus vai arī par vides (piem., apdraudēto sugu floras un faunas)?

I. Solovijs atbildēja, ka, izvērtējot ilgtspējības, protams, jāņem vērā trīs aspektus: ekonomisko, vides un sociālo.

V. Kovaļišins lūdza norādīt izpētes priekšmetus konkrēti (neatkarīgi dažādu meža kategoriju, vai atsevišķas administratīvās zonas, kura mežsaimniecība)?

I. Solovijs teica, ka visu meža interesanta analīzi un salīdzinājumu kategorijās darbībām, tomēr, piemēram, ar Skolivskovo rajonā, Ļvovas reģions ietver sešas mežsaimniecības uzņēmumus, ir svarīgi analizēt atsevišķu administratīvo teritoriju, kur notiek uzņēmējdarbība mežsaimniecībā.

M. Čerņjavskijs uzsvēra ziņojumā par iespējamām pieejām FLEG programmā, par iedzīvotāju interešu saskaņošanu un meža apsaimniekošanas prakses problēmām.

I. Delegans izvirzīja vairākus jautājumus.Pirmais jautājums ir, vai tie uzskaita nelikumīgu izciršanu tos datus ieskaitot to izciršanu, kas ir pasūtīti no deputātu puses, vai arī viņu pietuvinātie cilvēki? Vai ir aktuāls jautājums, vai tiek ievērots likums, kas attiecas uz deputātiem un viņu pietuvinātām personām, vai vietējie iedzīvotāji? Sniedza piemēru par masveida nelegālo izciršanu (vairāk nekā 96 zāģējuma vietas) Lopuhova apdzīvotā vietā. (Aizkarpatu reģions), kur pat skolas vecuma bērni nelikumīgi iegūti "metrivky" restīšu ražošanai. Ko nosūta tirdzniecībai Ungārijā.Kā izvairīties? Vai jūs zināt, kur legalizēti izcirstā koksne?

M. Čerņjavskijs atbildēja, ka šāda problēma nevar atrisināt vienā dienā. Nepieciešams attīstīt sociālo infrastruktūru.Ja šajā teritorijā tika organizēti novākšanas sēnes, ogas, utt, tas varētu būt bijis iespējams izvairīties.

I. Delegans uzsvēra, ka novērst nelikumīgu izciršanu ir ārpus mežsaimniecības uzņēmumiem.Saskaņā ar ANO jo valstīs, kur uz vienu iedzīvotāju veido mazāk nekā 100 dolāru ieņēmumu nav jēgas runāt par vidi. Un legalizēt neatļautu ciršana piebilda, ka atpakaļ 1848, Marija Terēze kalnos ļāva vietējiem iedzīvotājiem, lai varētu sagādāt malku savām vajadzībām.

Deineks piebilda, ka no 10000 Ļvovas kubikmetriem, nelegālās ciršanas, no tiem 2/3 kā arī mežsaimniecības reģionālā specializēta lietderība "Halsillis", 1/3 – tā nelegālā izciršana valsts mežos un medību laikā.Starp citu, no Ļvovas reģiona pārvaldes mežsaimniecībā un medniecībā, vienota visā Ukrainā apakšgrupa "Meža pārbaudes", kas nodarbojas ar neatļautu izciršanu.Noteikumi par valsts mežu aizsardzību veikts tikai 2009, bet nav juridisks dokuments par mežu aizsardzību citiem meža lietotājiem - viņiem nav tiesību sastādīt protokolu!

Galvenais iemesls negaidīta izciršana, saskaņā ar galveno  Ļvovas Reģionālo mežsaimniecību un medniecību, ir zems sociāli ekonomiskās attīstība meža teritorijās, Ļvovas reģionā.

Arī uzsvēra, cik svarīgi ir apspriest tādus jautājumus semināros un konferencēs un aicināja uzaicināt pārstāvjus no apgabaltiesu un rajona administrācijas, tiesībaizsardzības, kriminālvajāšanas, jo 2/3 no minētajiem gadījumiem prokurors mežsaimniecības darbiniekiem par pārkāpumiem nav loģiska gala, dažreiz vienkāršipazūd.

Tika arī norādīts, ka soda pasākumiem pret zaudējumiem no neatļautas izciršanas aizsargājamās teritorijās ir trīs reizes mazāks nekā meža uzņēmumu teritorijās – kas ir negatīvi.

Jo Ļvovas mežsaimniecībā un medniecībā administrācijas iepriekš 2005. gadā  izdeva rīkojumu par 44-50% izciršana - selektīvs samazinot, bet pāreja uz "tuvu dabas mežsaimniecību" ir diezgan grūti (nepieciešamas apmācības un finansējums). Tomēr, Ļvovas mežsaimniecībā un medniecībā pārvalde ir 22.000 hektāri nokaltušu egļu meži, nozīmīgs ekonomikas kaitējums dēļ šī koka, un kaitējumu videi.Gan Mežsaimniecības atrisinātu šo problēmu, kā uzsākt sabiedrības līdzdalību šā jautājuma risināšanā?

M. Čerņjavskijs teica, ka kopā ar zinātniekiem NLTU Ukraina – izstrādājusi pagaidu programma pozīciju mežsaimniecības pasākumus, lai novērstu izžūšanu no šiem mežiem, bet tā nekad nav panākta vienošanās.Runātājs uzsvēra diferencētus pasākumus šajā situācijā, ir svarīgi izstrādāt stratēģijas mežsaimniecības attīstību ilgtermiņā.

P. Jašķenko piebilda, ka varbūt vajadzētu pakāpeniski nomainīt egļu audzes uz plantāciju lapu kokus.

V. Bondarenko uz jautājumu stiprināt kontroli pār neatļautu ciršanu teica galvenais - uzlabot kvalitātes kontroli.

V. Buleca norādīja, ka kontrole neatļautu ciršanu ne tikai par meža aizsardzības pleciem, tas ir galvenokārt uzdevums no vietējiem iedzīvotājiem!

Punktā 4 un 5:

J.Geniks niedza ziņojumu par informācijas pieejamību par galvenajiem rādītājiem meža apsaimniekošanu un nelikumīgu mežizstrādi uz mežu.

R. Volosjančuk jautāja, cik grūti ir iegūt informāciju no tiesu iestādēm vai tiesību uz nelikumīgu mežizstrādi no meža?


J.Geniks norādīja, ka informācija par šīs struktūras nelikumīgu mežizstrādi nav statistikas pārskatā, un šāda informācija ir acīmredzami pieejama tikai lokāli.

V. Kovaljašins jautāja, kāpēc dati par neatļautu ciršanu tik atšķirīgi (PMK dati tika dota 0.010.000 kubikmetru, un, piemēram, šie Šveices-Ukrainas Meža attīstības projekts aizkarpatos "Forza" 1,0 -. 1,25 milj . kubs.)? Kāda metode  ir izmantota, lai ievāktu informāciju par neatļautu ciršanu?

M. Čerņjavskijs atbildēja, ka Forza projekta dati, kas apkopoti atsevišķās jomās aizkarpatos un pamatojoties uz ekstra polāciju Užgorodāa visam Karpatu reģionā.

A. Pavelko komentēja, ka, problēma dažādiem rādītājiem par nelegālo izciršanu, ka dažādas struktūras pielieto dažādus datus ne mežsaimniecības uzņēmumos, ne varas struktūras, ne muitai nav kopīgi dati. Norādīja, ka „apjoms nelegāla izciršana" ietekmē tās aprēķināšanas metode. Lielā mērā tas ir tāpēc, ka nav skaidra definīcija terminam "nelikumīgas mežizstrādes" (šie preparāti ir ne tikai piesakoties, pārkāpjot meža likumus, bet arī tie, kas veikti, pārkāpjot citu likumu (piemēram, nogalināti Sarkanās grāmatas sugas), un šīs mežizstrādes dokumenti, kas iegūti, pārkāpjot likumu) - jo statistika atšķiras vairākas reizes.

O. Novembris piekrita, ka tiešām katra struktūrai ir savi dati par nelegālās izciršanas apjomu, un piedāvāja programmas ietvaros * FLEG * izveidot starp aģentūras struktūru (komiteju) saskaņā ar Drošības padomi, kas varētu risināt šo jautājumu.

O.Kaspruk savā runā uzsvēra problēmu pārredzamības sabiedrības līdzdalībai juridisko meža resursu izmantošanu procesos.

L. Maksimivs No jūsu ziņojuma ir skaidrs, ka mežsaimniecības uzņēmumu vadītāji nav ļoti ieinteresēti strādāt ar vietējo sabiedrību par lēmumu pieņemšanu šajā jomā. Kā vietējie iedzīvotāji ieinteresēti strādāt ar mežsaimniecības uzņēmumiem?

A. Kaspruk teica, ka sakarā ar sertifikācijas procesu mežsaimniecības uzņēmumu viņi ir ieinteresēti šādā sadarbībā, jo ir prasība par sertifikācijas procesu. Tomēr ir svarīgi, lai sabiedrība pati būtu ieinteresēta, kā arī NVO, bieži saistīts ar trūkst pilnīgas un precīzas informācijas par mežsaimniecības problēmām izkropļot to. Zīmīgi, ka meža aizsardzības kopienas paši pietiekami ieinteresēti šādā sadarbībā, lai risinātu problēmas ar koka, un zināmā mērā nodrošinātu savu sociālo labklājību.

O. Genik savā ziņojumā analizēja juridisko pamatu pašreizējai praksei, kas ļauj lietot meža resursus.

J.Geniks komentēja, ka pārāk daudzi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu atļauju īpašu meža resursu izmantošanai un tas, protams, apgrūtina piekļūt ciemiem un maziem uzņēmumiem, kas izmanto meža resursu.

A. Deineka iebilda, sakot, ka šāda dokumentu skaits, lai saņemtu atļaujas ir saprātīgi. Un arī teica, ka Ļvovā, Lipinskovo ielā pirms gada izveidoja vienotu biroju, kur var iesniegt klātienē visu nepieciešamos dokumentus, un var saņemt atļaujas par meža resursu izmantošanu.

I. Solovijs teica, ka šobrīd parlamentā gatavo Ukrainas likumu "Par meža resursiem", kuru saturam sekot līdzi ir svarīgi saistībā ar problēmām, kas tiek uzskatītas seminārā.

G.Herasims iepazīstināja dalībniekus ar metodoloģiskajiem aspektiem socioloģisko pētījumu kopienu, maziem uzņēmumiem un mežsaimniecības speciālistiem, lai nodrošinātu tiesisko pieeju vietējiem iedzīvotājiem un mazajiem uzņēmumiem, lai varētu izmantot kokmateriālu un citus meža resursus.

A. Pavelko uzsvēra, ka aptaujās jābūt terminam "nelikumīga izciršana", nevis "tīšā griešana", jo šo terminu jau saprot.

R.Volosjančuk. pajautāja, vai tā nav sagadīšanās, ka viena un tā persona ir  - respondents kā mežstrādnieks vai uzņēmums var būt pārstāvis no ciema?

G.Herasims atbildēja, ka aptaujas respondenti nepārklājas, jo tad to rezultāti būtu neprecīzi.

M. Dušna ziņoja par provizoriskajiem rezultātiem sociāli ekonomisko pētījumu negaidīto izciršanu aizkarpatiem (piemēram Starosamborskava rajons, Ļvovas reģions).

O.Listopad atzīmēja, ka ziņojumā skaidri skanēja definīciju neatļautu ciršanu, un tie atbilst 0,2% pēc statistikas, kas ir būtībā nenozīmīgi. Tas ir neliels skaits. Un arī izskaidro terminu "nelikumīgu mežizstrādi" – kas arī ir tie  10% no visiem izcirtumiem, kas tika  organizēti un veikti lielajā mežā Karpatos, kur viena izciršanas atļaujas vietā tiek izcirsti trīskārtīgi. Tieši no šādām izciršanām nepapildinās budžets un pazemina sabiedrības labklājību.

Punkts 6 un 7:

N. Šlexs uzsvēra nepieciešamību pievērst uzmanību vides jautājumiem, analizējot tiesiskos aspektus piekļuvei mežiem. Norādīja, pie jautājumu risināšanas izmantojot mazos uzņēmumus mežizstrādē  un nododot mežu platības un meža zemi iznomājot,  pievērst uzmanību, vai pastāv šajās vietās aizsargājamās sugas un analizēt šādus gadījumus.

A. Geniks piekrita šim viedoklim un uzsvēra, ka šāda analīze ir nepieciešama, bet var būt problēmas ar piekļuvi informācijai par atļauju izsniegšanu meža apsaimniekošanas jomās, kur aizsargājamās sugas.

I. Solovijs apšaubīja kā iekļauts procedūrā par atļaujas klātbūtni Sarkanās grāmatas sugām?
Šis jautājums ir svarīgs un būtisks nākotnes pētījumiem.

I. Šukels dalībnieki vērsa uzmanību uz summu sanitāro izciršanu rezervēs, saskaņā ar jaunāko - 42.000 MSC. koksne (tomēr daudz koksnes no šī skaita -! ir nelikumīgi iegūtas kokmateriālos). Tā ir pazīstama milzīgs zaudējums priekš aizsargājamām sugām.

P. Gricišins teica, ka uzņēmumu piekļuve un vietējo iedzīvotāju problēma koka un citu meža kokmateriālu produkti ir svarīgi. Tomēr savā analīzē ir svarīgi ievērot visus trīs ilgtspējīgas attīstības aspektus: ekonomisko, vides un sociālo. Vides aspekts šajā sakarā - ir, piemēram, bioloģiskās daudzveidības, un piekļuve koksnes un citu nekoksnes meža produktiem - sociāli ekonomiskais aspekts. Kā šo dedzināšana jautājumu par enerģijas taupīšanu, jo tādās jomās, kur piekļuvi koksnes un citu meža resursu attiecas uz pāreju no apkures uz gāzes apkuri ar koksni.

Nelegālo kokzāģētavas problēma, nelikumīga koksnes izciršana ir svarīgi kalnainos apvidos.Pēdējā gada laikā pētot runātājus secināja, ka nav vienisprātis attiecībā uz  šādu kokzāģētavu, joinformācija tika pētīta vides aģentūrās, mežsaimniecības un nodokķi. Oficiālā informācija no neoficiāliem mainās trīs reizes! Tāpēc, uzdotais jautājums šajā darbnīcā ir ļoti svarīgi. Tomēr, jums ir jāuzaicina dalībniekus, jo tiem ir likumdošanas iniciatīvas tiesības, pārstāvji mērīšanas stacijām, vides komisijas, tiesībaizsardzības, jo zinātnieki un pētnieki paši var ietekmēt šīs steidzamās problēmas.

I. Šukels norādīja uz piemēru par piekļuvi nekoksnes meža produktiem Voļinini, kur iedzīvotāju skaits ir galvenokārt nodarbojas ar to iekasēšanu, proti mellenes, melleņu un dzērveņu, novākšana un sēnēm. Gandrīz neviens no iedzīvotāju nezina par atļaujām, vai par meža biļetēm.

O. Geniks norādīja, ka nav stingras uzskaites nekoksnes resursiem, patstāvīgi vāc vietējie iedzīvotāji, bet ir atsevišķi uzņēmēji, kuru biznesa pamats, nav koksnes resursi resursi, bet to galaprodukts. Tādēļ, anketās mēs lūdzām par to, ka meža resursi ir svarīgi, un konkrētie darba devēji.

I. Šukels teica, ja ir piekļuve pie koka un zemu sociāli ekonomisko attīstību kopienām, kurās sabiedrība domā ziņā "koks - ir līdzvērtīga peļņa"! Šādās teritorijās tiek nocirsts naktī, un no rīta ir visas ar šo neskaitīts koksnes mašīnas (un tā 80%) nosūtīti!Par ko mēs runājam, ja tikai viens ciems - 96 zāģējumi!Agrāk, Mežsaimniecības pastāvēšanas laikā, šī prakse nav, jo tas tika uzskatīts par nelikumīgi iegūtu koksni, arī ieguvums bija iedzīvotājiem - darbavietas. Tagad, kā jūs zināt, šajās jomās ir ļoti augsts bezdarba līmenis. Nozīmīgs solis,- attīstīt izpratni un izglītības pasākumus, kas attiecas uz vides aizsardzību!

O. Kaspruk teica, ka viņa zina, no personīgās pieredzes, ka visi vietējie iedzīvotāji, kas nelikumīgi iegūst koksni novākšanā apzinās noteikumus un par to atbildību, bet daži no šīm mežizstrādēm ir iedzīvotāji, kas apzinās, jo no tā ir  peļņa.

A. Pavelko teica, ka bija interesanta prezentācija, Mr Černijavska, kurā tika skaidri pateikts, ka pastāv uzskats, ka 100% koksnes pieaugums tiek iegūts – citādi, tā ir neefektīva mežu apsaimniekošana.
Pēc anketas, pārredzama piekļuve meža resursiem tiek analizēti ar šo jautājumu: "Kā pārredzami, pēc juridiskās procedūras jūs varat saņemt atļauju izmantot meža resursus" Tas ir interesanti zināt, cik pieņemami ir koksnes cenu vietējiem iedzīvotājiem un mazajiem uzņēmumiem.Vajadzētu noteikt, cik daudz ir svarīga cena ģimenes budžetam - ja iedzīvotāju un cik lielas ir tā ražošanas izmaksas – ja skatās no biznesa puses.

I. Solovijs piebilda, ka aptaujās iekļautie jautājumi, kas tiks precizēti šajā lietā (piemēram, ienākumu summu no respondenta un citi.).

J.Geniks piebilda, ka anketā tika saņemti daudzi tangenciāli jautājumi, kas atbildētu uz šo jautājumu.

I. Šukel komentēja, ka, saskaņā ar FAO, kur šīs valsts 35% vairāk koksnes tiek izmantota apkurei, tas ir neattīstītas valstis, tai skaitā vides aizsardzība, ir grūti pateikt.


V. Buleca atzīmēja, ka šajā rajonā, Ļvova reģions ir ievērojams daudzums nelegālo izcirtumu. Attiecībā uz 15 000 mājsaimniecību, no kuriem 5 000 – ar gāzi aprīkotas, atlikušās izmanto malku apkurei.Jo 10-15 mājsaimniecību noraksta priekš  malkas apkures, un pārējais ... viens pagalms vidēji prasa 15 kubikmetrus. gadā. Iedomājieties, cik daudz koksnes gadā nelikumīgi iegūtas. Pārsvarā to dara bezdarbnieki un sociāli neaizsargāti iedzīvotāji. Arī tur ir problēma: nav tiesiski atļauts vietējiem iedzīvotājiem ņemt koku bezmaksas. Meža uzņēmumiem iegūtās koksnes ir ar izmaksu 83grivnas par kubu., un pārdod sabiedrībai par cenu 53,90 grivnas pa kubu. Šāda darbība ir kļūdaina, jo pats Reģionālās Specializētā Meža uzņēmums "Halsillis" daļēji finansē valsts, un šie līdzekļi tik tikko pietiek, lai samaksātu algas.Par lielo skaitu dažādu pārbaužu uzņēmumiem utt Skolivskoma uzņēmumam "Halsillisu" bija 156 dienas gadā.

P. Krašuk uzsvēra, ka nesankcionēta ciršanu no vietējiem iedzīvotājiem joprojām būs svarīga, jo kalnu apvidos  ir zems sociālā nodrošinājums. Bet galvenais jautājums - ideāla likumdošanu un tās izpilde.

M. Špiļčaks norādīja, ka saglabātās koksnes un nekoksnes meža resursiem kopumā atbilst tiesību aktiem. Tiek izsniegtas meža biļetes, mēģiniet nevis lauzt tradīcijas vietējiem iedzīvotājiem, bet aptaujas veikt, vispirms savākt cilvēkus un pastāstīt par pētījuma mērķi. Mēs centralizēti izjautātu ciemus identificēt visas tās vajadzības un problēmas.

L. Zagboiska norādīja, ka vispirms iepazīstināt sabiedrību, jo tā var daļēji mainīt domas par šiem jautājumiem.Tas ir svarīgi zināt, ko sabiedrība domā iepriekš neiepazīstinot ar projekta mērķiem.

G.Gerasims uzsvēra, ka mums nevajadzētu savākt sabiedrību iepriekš izskaidrot problēmas, jo tad būs jautājums par derīguma pētījumu.

J.Geniks dalībniekiem atgādināja, ka ir jāizpilda anketa, kas novērtē semināra kvalitāti.

I. Dubovičs atzīmēja semināra nozīmi un svarīgumu, uzsvēra, ka ir svarīgi runāt par informācijas trūkumu no vietējiem iedzīvotājiem par mežsaimniecības tiesību aktiem (daži pat nezināja par Mežu kodeksu), daļa vietējo iedzīvotāju nezina par savām tiesībām, un juridiski nezina pieeju koksnei un citiem meža resursiem. Nozīmīgs pasākums no valsts, kas var samazināt nelegālo izciršanu - valsts atbalsts tūrisma un atpūtas nozarē.Tiek atzīmēts, ka būtiska ietekme  uz nelegālo izciršanu ir efektīva vides izglītība. Skaidra praktiska ieteikuma nepieciešamība, lai risinātu šo problēmu.

M. Špiļčak ierosināja vides izglītības par nepieciešamību nelikumīgās izciršanas kontekstā.

V. Buleca atzīmēja nozīmi reģionālās attīstības programmas nozīmi Ļvovā šajā jomā, dabas reģenerācijas ietekmi uz meža zemes jautājumus, bet arī uzsvēra, ka meža zemes klāj mežs, bet ir saistīti ar rezervju zemēm.

A. Novembris augsts ziņojumu līmenis, bet uzsvars bija uz likumīgu piekļuvi, un jāuzsver pašu pieeju vietējiem iedzīvotājiem un mazajiem uzņēmumiem, lai meža resursiem.Nedod izcirst „haizivīm "un sniegt piekļuvi vietējai kopienai.

V. Kovaļišins norādīja, ka visi ziņojumi ir ļoti interesanti. Vietējie iedzīvotāji ir likumīga iespēja pieejama koksnei un citu meža resursiem, bet reizēm ļaunprātīgi izmanto šo pieeju. Viņš uzsvēra, ka pēdējā vieta mežā nodrošinot efektivitāti un sabiedrības informētības līmeni pa ciemiem, NVO darbību un sabiedrības informētību par meža kā valsts īpašumu.


8.punkts:


R. Volosjančuks pateicās visiem par viņu aktīvo piedalīšanos zinātniskajā seminārā, izteica cerību, ka seminārs dos labumu visiem tās dalībniekiem un teica, ka semināra prezentācijas un fotogrāfijas tiks publicēti projekta mājas lapā.


Jaroslavs Geniks: Мums ir nepieciešams izdarīt tā, lai meži būtu pieejami cilvēkiem

2010.gada 30.aprīlī 17:57

Valsts Mežsaimniecības Universitātes docents, loceklis Biedrībai "Zaļais krusts" Jaroslavs Geniks steica:„jauna liela mēroga projekts saistībā ar ENA FLEG „uzlabotu tiesīb aizsardzību un pārvaldību meža nozarē austrumu virzienā EKP un Krievijā" kas paredz īpašu apsekojumu, lai palīdzētu novērtēt un salīdzināt viedokļus ar vietējiem iedzīvotājiem, mazajiem uzņēmumiem un speciālistiem valsts mežu, kokmateriālu apsaimniekošanā.

Mr. Jaroslav, pastāstiet mums, kā šis projekts darbosies?


Starp disciplinārā pētniecības grupa Biedrība  "Zaļais krusts". Tika izstrādāti trīs anketas, kas drīzumā tiks izplatītas un sociologi tās apstrādās.

Pirmajā anketa bija izstrādāta tieši priekš vietējiem iedzīvotājiem, mums ir nepieciešams zināt, kāds ir viņu viedoklis par meža zemi. Šī aptauja ir par valsts mežu savā jomā un par "nelikumīgu izciršanu" un atrisināt šo jautājumu par juridisko līmeni attiecīgajā vietējā teritorijā un citi jēdzieni.

Šī anketa ir paredzēta uzņēmumiem, kas ir tieši saistītas ar meža resursiem. Viņu viedoklis ir ļoti svarīgs, jo iegūt piekļuvi meža resursiem ir ne katram uzņēmējam. Mēs vēlamies, lai saprastu, kā lielākā daļa no uzņēmējdarbības, īpaši mazo uzņēmumiem ir koks, un kā palīdzēt tiem sniegt legalizētu kokmateriālu, vai citus meža resursus.

Pēdējā aptauja - mežsaimniecības speciālistiem, kuri intervē jau vairāk universāli. Viņiem, protams, ir vairāk informācijas par mežu un to platību mežsaimniecības problēmām, jo tas ļaus objektīvi novērtēt esošās problēmas un palīdzēt uzlabot nozari kopumā.

Šis projekts ir ļoti svarīgi šodien, jo vadības darbības prasa ievērojamas izmaiņas, lai atbilstu mūsdienu prasībām.

23 aprīlis,Biedrība "Zaļais krusts" rīkoja zinātnisko semināru "Aktuālās problēmas juridiskājā piekļuvē vietējiem iedzīvotājiem un mazajiem uzņēmumiem, kokmateriālu un citu meža resursiem." Pacēlās tēma: meža zemes nodošana tās izmantošanā?

Mūs, tēma aizkustināja tikai daļēji, un tomēr - šībūtiskā tēma. Šeit mums ir jāveic pētījums par to, vai nodot zemi iznomāt  uz 49 gadiem?

No vienas puses – varbūt vajadzētu, lai tur tiešām veido saimniecība, no otras puses - tas liedz piekļuvi vietējiem iedzīvotājiem uz to pašu mežu. Ļoti bieži šīs medības dēļ norobežojot vietu un nelaiž cilvēkus sakot, ka tas ir  privāta terotorija. Saskaņā ar likumu „par Meža kodeksu” ir īpašs un vispārējai lietošanai. Un tikai sabiedrībai, ir tiesības uz brīvu pieeju mežam, kas var izmantot to kā dabas resursu. Komerciālai darbībai augļu, sēņu un garšaugu novākšanai ir nepieciešamas īpašas atļaujas.

Nelegāli meža zemes piesavināšanos fakti risinājumi tika apspriesti?

Preses konferencē tika paziņoti fakti  par piesavināšanos privātos meža struktūrās, tika nosaukti konkrēti skaitļi PMK statistikā - tie, kas nodarbojās ar uzņēmējdarbību. Viņi arī pauda pamata cēloņus. Iedzīvotāji priekš sevis nelikumīgi izcirta kokus,  Lielākā daļa  ir no zemā sociālā statusa cilvēkiem, vai bezdarbnieki.

Atmežošana  un pārdošana ir atļauts komercuzņēmumiem, kas bija iepriekš, tagad tas praktiski nav vairs (izcirta  mežu naktī), tagad pārsvarā ņemot vērā biļeti –  meža ciršanas atļauju privātpersonām, lai to turpinātu attīstīt, jo jaunattīstīt meža saimniecību ir reizēm dārgāk ,viņiem ir atbilstošas ​​tehnoloģijas un citi līdzekļi.

Pieejamības problēmu un iespēju izmantot vietējiem iedzīvotājiem meža zemes, kā arī - mazo uzņēmumu piekļuve mežam.

Tagad sabiedrības un valdības aģentūrām ir apvienojuši spēkus. Mēs gaidam, lai izstrādātu priekšlikumus par mežsaimniecību plānošanas. Vides departaments nepiedalījās šajā laikā, bet parasti ņem un aktīvi pievienojas un līdzdarbojās. Mēs uzaicinājām kādu no vides inspekcijas, un viņi neatbildēja, varbūt tas ir saistīts ar vadītāju nomaiņu. Tas ir labi, ka pievienojās pārstāvji no biznesa uzņēmumiem, akadēmiķiem, mēs saņēmām diezgan konstruktīvu sarunu. Tas radīja jautājumu, ka daudzi mežsaimniecību nedod piekļuvi iedzīvotājiem mežā, bet mēs vienojāmies, ka tiks  paziņots par šādiem starpgadījumiem.

Informācija:
2/3 no nelegālās meža izciršanas notiek par komunālajā īpašumā, kas ir 17% no meža, un tikai 1/3daļa mežsaimniecības, kas ir 70% no mežiem. Tas ir saistīts ar faktu, ka mežu aizsardzība, mežsaimniecības uzņēmumiem var būt administratīvie protokoli, kas ir tikai naudas sods, komunālā mežā šādu tiesību aizsardzības nav. Ņemot vērā nepieciešamību un to, ka šajā rajonā ir 6 mežsaimniecības: 2 valsts, 2 saimniecības (starp saimniecības), arī militārās mežsaimniecības un nacionālais parks. Soda naudas nacionālajos parkos uzlikt par kārtu zemāk nekā mežsaimniecībā. Tātad cilvēki var  atmežot parkos vai rezervātos, jo ir zemākas naudas. Tas ir neatbilstība vai pretruna veidojot likumdošanas.

 

   
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 14 marts 2011 14:20
 
Тренінг по ефективній комунікації та соціальному підприємництву
26.09.2021 | 
Насичено! Цікаво! Корисно! пройшов ознайомчий тур до міста Лева для активних представниць з ГО «ДАР» в рамках тренінгу по ефективній комунікації та соціальному підприємництву, який тривав з 20 по...
Тренінг «Соціальне підприємництво у сфері агротуризму»
29.08.2021 | 
23-28 серпня 2021р. м. Львів Туризм як форма підприємництва. Бізнес план у секторі сільського туризму. Тренінг відбувся згідно проекту Entrepreneurship in rural tourism sector for youth with disabilities 2/ ERTSYD2...
Молодіжний обмін молоді (18-29 років)
01.08.2021 | 
24-31 липня 2021 відбувся молодіжний обмін молоді (18-29 років) із сільської місцевості та власників з інвалідністю сільських пансіонатів (членів сімей) про важливість сталого, інклюзивного туризму, обмін успішними практиками сільського підприємництва. Учасники...
Тренінг «Підприємництво в сфері сільського туризму для осіб з інвалідністю"
14.07.2021 | 
7-12 липня 2021 року у Львівській області відбувся Тренінг «Підприємництво в сфері сільського туризму для осіб з інвалідністю" Учасниками стали місцеві активісти та представники громадських організацій, що працюють з особами...
Підхід, заснований на правах людини, у змісті та реалізації культурних політик в Україні
16.10.2020 | 
Аналітичний звіт за результатами проекту "Підхід, заснований на правах людини, у змісті та реалізації культурних політик в Україні", що реалізовувався протягом червня-жовтня 2020 року Регіональним благодійним фондом "Резонанс" за підтримки Українського культурного...
На Львівському телебаченні говоритимуть про майбутнє туризму та культури в умовах пандемії
14.10.2020 | 
Яка доля чекає на сфери культури та туризму на Львівщині в умовах посилення світової пандемії? Що можуть дати один одному для збільшення перспектив виживання культура та туризм у нових реаліях?...
Тренінг в Сєвєродонецьку. Проведення адвокаційних кампаній громадськими організаціями та ініціативними групами.
22.09.2020 | 
Проведення адвокаційних кампаній громадськими організаціями та ініціативними групами Дата та місце: 19-23 вересня 2020р., м. Сєвєродонецьк, готель Мир Учасники: місцеві активісти та представники громадських організацій, що працюють з особами з інвалідністю...
Тренінг в Сєвєродонецьку. Європейські молодіжні програми обмінів, навчання та волонтерства.
19.07.2020 | 
Тренінг 25-28 липня, Сєвєродонецьк Європейські молодіжні програми обмінів, навчання та волонтерства: умови участі; пошук партнерів; заповнення аплікаційних форм (Erasmus+, Solidarity Corp, Polish-German Youth office, German-Franch Youth office). Тренінг проводиться в рамках...
Проведення Ярмарку вакансій для осіб з інвалідністю
26.11.2019 | 
28 листопада 2019 року об 11.00 год. у приміщенні Львівського міського центру зайнятості, що за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 122, розпочне роботу Ярмарок вакансій для осіб...
Реформа системи спеціальної освіти
26.11.2019 | 
Спотворене трактування реформування системи спеціальної освіти призводить до закриття Львівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат «Марії Покрови» №101. До обговорень можете долучитись на fb.com/deafua Час заснування школи глухонімих сягає 1828 р., коли невідомий...
Long-term EVS project in Foundation for Sustainable Development in Wroclaw!
07.10.2018 | 
Enjoy 12 months in beautiful Wroclaw working with people of all ages (kids, youth, and seniors) about sustainability, environment, culture and tolerance. If you wish to gain experience in education...
Не нужен нам берег Турецкий (Сплав по Дністру 2018)
16.08.2018 | 
Г.О. "Сфера милосердия" На территории Национального природного парка «Днестровский каньон» в Ивано-Франковске прошел учебный семинар «Организация рекреационно-реабилитационных программ для лиц с инвалидностью в природных условиях», который проводила Национальная Ассамблея людей с...
Сплав по Дністру - 2018
16.08.2018 | 
Оригінал статті fb:ShoniKvak В Івано-Франківськ (місто збору учасників сплаву) я приїхав прямо з Кривого рогу. Заходи відбувалися один за одним, тож я не мав часу поїхати в Ужгород. Приїхав в Івано-Франківськ...
Проведення Ярмарку вакансій для осіб з інвалідністю 21 червня 2018 року
19.06.2018 | 
21 червня 2018 року об 11.00 год. у Львівському міському центрі зайнятості (м. Львів, вул. Княгині Ольги, 122) відбудеться Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю, організований Львівським міським центром...
We are calling for Interested Volunteers!
16.06.2017 | 
We are calling for Interested Volunteers! PROJECT INTRODUCTION Euroweek Program is an international language and leadership camp that aims to develop the English language skills of Polish students through informal education and...
Be healthy Europe
20.10.2016 | 
The booklet is the result of the training course "Be healthy Europe" which took place in Slavske, Ukraine in June 2016, 15th-25th. The project was funded by the Erasmus+...
ЖИТОМИРСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ - ІНТЕРНАТ оголошує набір на 2016-2017 навчальний рік
05.05.2016 | 
УМОВИ ПРИЙОМУ ДО ЖИТОМИРСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА - ІНТЕРНАТУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НА 2016 - 2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ (БЕЗКОШТОВНО) До ВИЩОГО професійного училища -інтернату приймаються юнаки та...
Безоплатна правова допомога інвалідам
09.04.2016 | 
Відповідно до Закону України від 02.06.2011 № 3460-VI «Про безоплатну правову допомогу», наказів Міністерства юстиції України від 31.12.2014 № 287/7 «Про затвердження плану заходів щодо розвитку системи надання безоплатної правової...
Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю 25 листопада 2015 року
22.11.2015 | 
25 листопада 2015 року в приміщенні Львівського міського центру зайнятості за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 122 відбудеться Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю Початок об 11:00 год. На ярмарку вакансій...
Оголошується конкурс для закупівлі обладнання для активного туризму
18.11.2015 | 
Товариство «Зелений хрест» оголошує про відбір цінових пропозицій для закупівлі обладнання для активного туризму для проекту «Через кордони без бар’єрів – інтеграція неповносправних осіб через туризм і культуру», IPBU.03.01.00-06-310/11-00,...
Оголошується конкурс для закупівлі обладнання для санітарно-технічного обслуговування транспортних засобів (автобусів) та причепа
18.11.2015 | 
Товариство «Зелений хрест» оголошує про відбір цінових пропозицій для закупівлі обладнання для санітарно-технічного обслуговування транспортних засобів (автобусів) та причепа для проекту «Через кордони без бар’єрів – інтеграція неповносправних осіб через...
Запрошуємо волонтерів - регіональних журналістів та студентів львівських ВНЗ - до співпраці в рамках проекту «Дрон-погляд на зони екологічного лиха Львівщини».
26.08.2015 | 
galery/dron Редакція ІА "Варіанти" в партнерстві з фахівцями Товариства «Зелений хрест», кафедри нових медіа ЛНУ ім. І.Франка й Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА запрошує волонтерів - регіональних журналістів та...
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТЕХНІКУМ-ІНТЕРНАТ ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ АБІТУРІЄНТІВ НА 2015-2016 РІК
20.07.2015 | 
ПРИЙОМ АБІТУРІЄНТІВ НА 2015-2016 РІК ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ: Бухгалтерський облік (системи АПК) на 1 і 2 курси денного відділення. Економіка підприємства (системи АПК) на 2 курс денного відділення. Соціальна...
Оголошується конкурс на надання послуг організації чотирьох навчальних візитів
22.06.2015 | 
Товариство «Зелений хрест» надсилає запит цінової пропозиції для надання послуг з організації чотирьох навчальних візитів українських учасників семінарів до Польщі за проектом «Через кордони без бар’єрів – інтеграція неповносправних...
Шановні працівники музеїв та туристичних об’єктів Західних областей України!
15.04.2015 | 
Запрошуємо Вас взяти участь у 2-денному семінарі «Усунення архітектурних бар’єрів в туристичних об’єктах i пристосування їх для неповносправних осіб», що відбудеться у червні 2015 року поблизу Львова. В рамках семінару українські...
Запит цінової пропозиції для семінарів «Усунення архітектурних бар’єрів в туристичних об’єктах i пристосування їх для неповносправних осіб»
15.04.2015 | 
Товариство «Зелений хрест» надсилає запит цінової пропозиції для надання послуг з організації та проведення двох семінарів на тему «Усунення архітектурних бар’єрів в туристичних об’єктах i пристосування їх для неповносправних осіб»...
Шановні власники агроосель західних областей України!
09.04.2015 | 
Запрошуємо Вас взяти участь у 2-денному семінарі «Сільський зелений туризм для людей з інвалідністю», що відбудеться у червні 2015 року поблизу Львова. В рамках семінару українські та польські експерти поділяться...
Відкриті конкурсні торги на закупівлю комплекту транспортних засобів для перевезення людей з інвалідністю
09.04.2015 | 
Товариство «Зелений хрест» запрошує зацікавлених осіб до участі у відкритих конкурсних торгах на закупівлю комплекту транспортних засобів для перевезення людей з інвалідністю, а саме: двох автобусів, пристосованих до перевезення людей...
Оголошується запит цінової пропозиції для надання послуг з організації та проведення двох семінарів
08.04.2015 | 
Товариство «Зелений хрест» надсилає запит цінової пропозиції для надання послуг з організації та проведення двох семінарів на тему «Сільський – зелений туризм для осіб з інвалідністю» для проекту «Через кордони...
Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю 20 листопада 2014 року
16.11.2014 | 
20 листопада 2014 року об 11.00 год. у Львівському міському центрі зайнятості (м.Львів, вул.Княгині Ольги, 122) відбудеться Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю, організований Львівським міським центром зайнятості спільно з...
Оголошується конкурс на надання послуг організації чотирьох навчальних візитів
01.10.2014 | 
Товариство «Зелений хрест» надсилає запит цінової пропозиції для надання послуг з організації чотирьох навчальних візитів українських учасників семінарів до Польщі за проектом «Через кордони без бар’єрів – інтеграція неповносправних...
Анкети на участь у семінарах
27.08.2014 | 
Агротуризм для неповносправних Семінари відбудуться 11-12.09.2014 та 13-14.09.2014 Місце проведення – смт. Брюховичі, Львівська область Доступність туристичних споруд, закладів культури і послуг, які в них надаються, для людей з інвалідністю Семінари відбудуться 16-17.09.2014 та...
Оголошується конкурс для закупівлі обладнання
15.08.2014 | 
Оголошується конкурс про відбір цінових пропозицій для закупівлі обладнання для проекту «Через кордони без бар’єрів – інтеграція неповносправних осіб через туризм і культуру», IPBU.03.01.00-06-310/11-00, що фінансується Європейською комісією в рамках...
Оголошується конкурс на надання послуг з організації та проведення семінарів «Сільський – зелений туризм для осіб з інвалідністю» для проекту «Через кордони без бар’єрів – інтеграція неповносправних осіб через туризм і культуру»
25.07.2014 | 
Оголошується конкурс про відбір цінової пропозиції для надання послуг з організації та проведення двох семінарів на тему «Сільський – зелений туризм для осіб з інвалідністю» для проекту «Через кордони...
Оголошується конкурс на надання послуг з організації та проведення семінарів «Усунення архітектурних бар’єрів в туристичних об’єктах i пристосування їх для неповносправних осіб»
25.07.2014 | 
Оголошується конкурс про відбір цінової пропозиції для надання послуг з організації та проведення двох семінарів на тему «Усунення архітектурних бар’єрів в туристичних об’єктах i пристосування їх для неповносправних осіб»...
Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю 28 травня 2014 року
25.05.2014 | 
28 травня 2014 року об 11.00 год. у Львівському міському центрі зайнятості (м.Львів, вул.Княгині Ольги, 122) відбудеться Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю, організований Львівським міським центром зайнятості спільно з...
Оголошується конкурс на розробку інтерактивної карти та путівника
03.03.2014 | 
Оголошується конкурс на розробку інтерактивної карти та путівника, що презентує перелік туристичних об’єктів, доступних для неповносправних на території Львівської області і міста Львова для проекту «Через кордони без бар’єрів –...
Оголошується конкурс на розробку сторінки
03.02.2014 | 
Оголошується конкурс на розробку та супровід підсторінки в рамках проекту „Через кордони без бар’єрів – інтеграція неповносправних осіб через туризм та культуру”, PBU/0310/11. Термін реалізації проекту 01.01.2014 – 31.12.2015 Вимоги до сторінки ...
Оголошується конкурс на посаду перекладача
25.11.2013 | 
Оголошується конкурс на посади в рамках проекту „Через кордони без бар’єрів” – інтеграція неповносправних осіб через туризм та культуру”. Термін реалізації проекту 01.01.2014 – 31.12.2015 Вимоги до посад Вимоги для посади перекладача...
Оголошується конкурс на посаду фахівця з тендерних закупівель
25.11.2013 | 
Оголошується конкурс на посади в рамках проекту „Через кордони без бар’єрів” – інтеграція неповносправних осіб через туризм та культуру”. Термін реалізації проекту 01.01.2014 – 31.12.2015 Вимоги до посад Вимоги для посади фахівця...
Оголошується конкурс на посаду координатора
25.11.2013 | 
Оголошується конкурс на посади в рамках проекту „Через кордони без бар’єрів” – інтеграція неповносправних осіб через туризм та культуру”. Термін реалізації проекту 01.01.2014 – 31.12.2015 Вимоги до посад Вимоги для посади координатора...
Оголошується конкурс на посаду фінансового менеджера
25.11.2013 | 
Оголошується конкурс на посади в рамках проекту „Через кордони без бар’єрів” – інтеграція неповносправних осіб через туризм та культуру”. Термін реалізації проекту 01.01.2014 – 31.12.2015 Вимоги до посад Вимоги для посади фінансового...
Оголошується конкурс на посаду асистента проекту
25.11.2013 | 
Оголошується конкурс на посади в рамках проекту „Через кордони без бар’єрів” – інтеграція неповносправних осіб через туризм та культуру”. Термін реалізації проекту 01.01.2014 – 31.12.2015 Вимоги до посад Вимоги для посади асистента...
Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю 20 листопада 2013 року
19.09.2013 | 
20 листопада 2013 року о 11.00 год. у Львівському міському центрі зайнятості (м.Львів, вул.Княгині Ольги,122) відбудеться Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю. У Ярмарку вакансій візьмуть участь представники понад 20 підприємств,...
Активний туризм та рекреація. Можливості реабілітації
11.07.2013 | 
16 -20 липня Товариство "Зелений хрест" спільно з Національною Асамблєю Інвалідів України проводитиме Учбово-реабілітаційний табір для молоді з інвалідністю «Активний туризм та рекреація. Можливості реабілітації». В програмі заходу ознайомлення з...
Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю 20 червня 2013 року
19.06.2013 | 
20 червня 2013 року в приміщенні Львівського міського центру зайнятості за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 122 відбудеться Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю Початок об 11:00 год На ярмарку вакансій Ви зможете: ознайомитися з...
РЕЗОЛЮЦІЯ науково-практичної конференції
22.04.2013 | 
РЕЗОЛЮЦІЯ науково-практичної конференції Рідкісні оселища (NATURA-2000) верхів’я басейну ріки Західний Буг у контексті створення екологічної мережі Львівщини: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації 19-20 квітня 2013 р. Львів-Брюховичі Ідея збереження біорізноманіття як...
NGO report busts the myths of the Emissions Trading Scheme
15.04.2013 | 
Why it must be replaced with direct action to reduce greenhouse gas emissions Brussels, April 15th– The European Parliament votes tomorrow on the European Commission's proposal to backload 900 million...
Reti Biotopi (NATURA-2000), augšējā baseina upes Rietumu daļā (zinātniskā konference)
12.04.2013 | 
Tūlkoja: Armands Kuprijanovs Reti-biotopi (natura-2000)augšējā-baseina-upes-rietumudaļā ( zintniskā konference) saistībā ar ekoloģiskā tīkla izveidi Ļvovā, zinātniskais pamats ir balstīts uz pētījumu un inventarizācijas praktiskiem rezultātiem   kas notiks 2013 19-20 aprīlis poku telpās  ...
Darba gadatirgus priekš cilvēkiem ar invaliditāti 2012.gada 15. augusts
26.07.2012 | 
Tūlkoja : Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais 2012.gada 15. augusts. Ļvovas pilsētas nodarbinātības centrsadrese: Pilsēta Ļvova., princeses Olgas, iela 122Darba gadatirgus priekš personām ar invaliditātiSākas plkst. 11:00 Darba gadatirgū, jūs varat:     lasīt...
Kopā atpūšamies un kopā sacenšamies
27.04.2012 | 
Tūlkojis Jānis Jēgers Internātskolā bērniem  ar redzes traucējumiem  27 aprilī  notika Sadraudzības pasākums, internātskolas audzēkņiem un  viņu draugiem. Pasākums  norisinājās skolas  aktu zālē , kurā draudzīgā atmosfērā , kopā  bija sapulcējušies ...
Video sižetu prezentācija "Kļūsti draugs"
26.04.2012 | 
tūlkoja: Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais 2012. gada 26,aprīlī press - konferences ietvaros notika sociālās filmas prezentācija, kura tika izveidota projekta "Palīdzi ikvienam - KĻŪSTI DRAUGS" ietvaros, ko realizēja Biedrība "Zaļais...
krustspoļu Lelle no papīra salvetes
25.04.2012 | 
Tūlkoja: Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais Meistar nodarbībās, brīvprātīgieOleg unSalome mācīja citiem brīvprātīgajiem taisīt krustspoļu lelles no papīra salvetes.Šī neiespējamā leļļu tehnika ir interesanta, ka ar nelielu palīdzību, brīvprātīgajiem var izveidot...
Ekskursijas
27.03.2012 | 
tūlkoja: Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais Marts iepriecināja draugus ar silto laiku, kas atnāca uz mūsu pilsētu, un kopīgās sanāksmes, kļuva interesantas.Viņi devās ekskursijās uz brīnum vilcienu. Kur viņiem ļoti patika,...
Svētā Valentīndiena
29.02.2012 | 
tūlkoja : Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais   Februārī draudzīgie pāri internātskolas telpās svinēja svēto Valentīndienu,organizēja jautrus konkursus, viktorīnas, dāvināja katrs citas citam pārsteigumdāvanas.Draugi organizējapēc svētkiem kopīgu diskotēku, kurā skatījās vakara...
Ziemassvētku brīvdienas
28.01.2012 | 
tūlkoja : Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais Jjanvāra mēnesī, projekta dalībnieki "Palīdzi pilsētai - Kļūsti draugs" (draugi no internātskolas un brīvprātīgie studenti no vispārējās izglītības skolas), veica svētku pastaigas pa Ļvovas...
Ne varonību, bet rutīnu
01.01.2012 | 
tūlkoja: Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais KATRĪNA LENČIK Rīts. Visas manas sajūtas saka, ka viņš ir ieradies: dzirde jūt, kā čivina putni, seju silda ne visai silti saules stari, garša apsorbē karsto...
Padomi
01.01.2012 | 
Tūlkoja: Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais Nostājies tuvāk savam neredzīgajam draugam. Uzzini, kā tavam draugam ir ērtāk iet ar tevi pie rokas - uzliekot roku uz pleca Vienkārši regulāri sazinies. Nepieņem draugu starpniecību atzinumu"Man...
Tikšanās jaunajā gadā
29.12.2011 | 
Tūlkojis Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais 2011.g.28.decembris draugi - bērni ar redzes traucējumiem no internātskolas  aicināti savus brīvprātīgos no projekta "Palīdzi citiem - Kļūsti draugs" savas Jaungada brīvdienas. Studenti ar skolotājiem sagatavoja...
Sagatavošanās Jaungada svinībām
14.12.2011 | 
tūlkojis: Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais 13 decembris 2011 pēc tradicionālās tikšanās brīvprātīgo sagatavoja scenārijus Jaunais gads, kas sadalītas starp projekta dalībniekiem "Palīdzi otram - Kļūsti draugs"Projekta ietvaros Zaļais krusts tiks...
Brīvprātīgo iniciatīva, lai atzīmētu Jauno gadu
07.12.2011 | 
tūlkoja: Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais 6 decembrī tikšanās uzsāka brīvprātīgo projektu"Palīdzi citam - KĻŪSTI DRAUGS " BiedrībaZaļais Krusts , kurā dalībnieki ierosināja organizēt ar saviem draugiem kopīgu Jaunā Gada svinības. Sanāksmē...
Teicieni ( draugs, draugam)
01.12.2011 | 
.....Neaizmirstiet ... tu esi vienmēr atbildīgs par tiem, ko esi pieradinājis. A. de Sent-Ekzjuperīi Slēpjot patiesību no draugiem, kam tad atklāsies? Коzma Prutkova Labākais prieks ir augstākais dzīvesprieks - izjūst sevi, ka...
Brīvprātīgo tikšanās
14.10.2011 | 
tūlkoja: Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais. 13. Oktobrī internātskolā Nr. 100, telpās, notiek brīvprātīgo tikšanās - biedrusarunāšanās un programmas salikšana priekš novembra Rudens balles ar bērniem invalīdiem un jaunatni....
Aicinām uz svinībām
14.10.2011 | 
tūlkoja : Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais 2011.g.19 oktobris konferenču zālē Mākslas pilī Ļvovas skola neredzīgajiem uz 160 gadadienas svinībām. Ir vecākā Ukrainā specializētā mācību iestāde, kurai ir gara...
Treniņš priekš brīvprātīgo sagatavošanas
10.10.2011 | 
tūlkoja : Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais Pēc vairākām ievada tikšanām. 2011.g. 6 oktobrī notika pirmās apmācības, lai sagatavotu brīvprātīgos - draugus, lai viņus iepazīstinātu ar mērķiem, uzdevumiem un aktivitātēm "Kļūsti...
Tiesības uz darbu
23.09.2011 | 
tūlkoja: Armands Kuprijanovs - L:atvijas brīvprātīgais Ļvovas pilsētas nodarbinātības centrs atzīmēja dienu cilvēki ar invaliditāti. Tās ietvaros tika veiktas darbnīcas invalīdiem ar juridiskiem un psiholoģisko aspektu nodarbinātību,kā arī seminārus darba devējiem...
Darba gadatirgus cilvēkiem ar invaliditāti
23.09.2011 | 
tūlkoja: Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais 2011. gada 22. septembrī Ļvovas pilsētas nodarbinātības centrā notiek Darba gadatirgus cilvēkiem ar invaliditāti. Informācijas nodaļa informē, ka sadarbojas ar darba devējiem Ļvovas pilsētas Nodarbinātības...
Ļvovā norisinās "Darba gadatirgus priekš invalīdiem.
23.09.2011 | 
tūlkoja:Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais Ļvovas nodarbinātības centrā norisinās Darba gadatirgus priekš invalīdiem, Par to informē korespondents no saita Balss.No Nodarbinātības centra direktora Olega Risnova vārdiem, Darba gadatirgus notiek invalīdu dienas...
Šogad Ļvovas nodarbinātības centrs nodarbina 56 invalīdus
22.09.2011 | 
tūlkoja: Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais Šogad Ļvovas nodarbinātības centrs nodarbina 56 invalīdus ar visdažādākām problēmām. Par to preses konferences laikā paziņojaCentra direktors Olegs Risnijs, Viņš informēja, ka no gada sākuma ar...
Mērķis. ieplānotie pasākumi "Kļūsti draugs"
05.09.2011 | 
tulkoja : Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais Projekts "Kļūsti draugs", kas iemieso Biedrība "Zaļā krusts" ir integrācija vājredzīgiem un neredzīgiem beigušo klasēm Ļvovas internātskolā № 100, kā arī bērniem un jauniešiem...
Tikšanās ar vecākiem, bērniem invalīdiem un jauniešiem
28.08.2011 | 
tūlkoja : Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais 2011/08/27 - Telpās NVO ISIC "Divosil-veselība" pēc adreses Grinchenko iela 4, lai uzzinātu par mērķi un projekta darbības mērķi biedrība "Zaļais krusts ",...
Kļūsti draugs
15.08.2011 | 
Tūlkoja: Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais 7. Ukrainas pilsētās - Lviv, Sambor, Drohobych, Ivano-Frankivsk, Chernivtsi, Uzhgorod un Mukachevo - sāks īstenot sociālos projektus, kas tiks realizēti laika posmā no 2011-2012. gadam ...
Sagatavoti izmeklēšanas noteikumi, kas nodrošina koksnes izcelsmes likumību Ukrainā
09.06.2011 | 
tūlkoja: Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais Sagatavoti izmeklēšanas noteikumi, kas nodrošina likumību koksnes izcelsmi UkraināSagatavoti izmeklēšanas noteikumi, kas nodrošina likumību koksnes izcelsmi Ukrainā (izstrādāt praktiskus norādījumus attiecībā uz meža piekļuvi) Programmas realizācijas...
Darba gadatirgus cilvēkiem priekš invalīdiem
09.06.2011 | 
tulkoja: Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais Ļvovas nodarbinātības centrā notiks vakanču gadatirgus priekš invalīdiem 2011. gada 15. jūnijā Ļvovas pilsētas Nodarbinātības centrā ( princeses Olgas ielā 122) būs vakanču gadatirgus, kura mērķis...
Ciema - zaļais tūrisms cilvēkiem ar invaliditāti AP Krimā
13.05.2011 | 
tūlkoja: Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais Krakivskij Lauksaimniecības universitāte (Krakova, Polija), kopā ar biedrību "Zaļais krusts" (Lviv) projektā "Atbalsts uzlabotu invalīdu iesaistīšanas Ukrainas ciematu ar mērķi uzlabo tviņu dzīves kvalitāti, attīstot...
Turpina intensīvu komunikāciju starp IUCN programmas EKPI FLEG ekspertiem
17.04.2011 | 
tūlkoja: Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais Turpina intensīvu komunikāciju starp IUCN EKPI FLEG programmu ietvaros ekspertu salīdzinošs pētījums " "Ekonomiskās un sociālās ietekmes neefektīva, nepiemērota vadības valsts mežniecības nelikumīgu mežizstrādi. Salīdzinošā...
Ukrainas eksperti piedalījās Programmā EKPI FLEG Azerbaidžānā
09.04.2011 | 
tūlkoja: Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais Biedrības "Zaļā krusta" eksperti: Igors Solovijs, Oksana Genika, un Mariana Meļņikoviča Sociāli salīdzinošā ekonomisko izpēti sešās valstīs programmas EKPIFLEG ietvaros (Armēnija, Azerbaidžāna,Gruzija, Moldova, Krievija, Ukraina), kas...
Ļvova - Krima: jauni izaicinājumi NVO jautājumos iekļaušanas jautājumiem bērniem ar invaliditāti
04.02.2011 | 
tūlkoja: Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais Ļvova - Krima: jauni izaicinājumi NVO jautājumos iekļaušanas jautājumiem bērniem ar invaliditāti Biedrība "Zaļais krusts" kopā ar Ukrainas fondu"Soli pa solim" iesāka projektu ar profesionālā līmeņa...
Seminārs "Lauku- zaļāis tūrisms cilvēkiem ar invaliditāti"
01.02.2011 | 
tūlkoja: Armands Kuyprijanovs - Latvijas brīvprātīgais   Seminārs "Lauku- zaļāis tūrisms cilvēkiem ar invaliditāti" Projekta ietvaros "Ciems priekš visiem"ar finansiālo atbalstu no Fonda "Skan" Ietver 2 tematiskos blokus: 1. Lauku zaļā tūrisma organizācija Ievads. Pamata definīcijas. Resursi -...
Starptautiskā zinātniskā konference 02-03 decembris, 2010, Ļvova
10.11.2010 | 
Tūlkoja :Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais Starptautiskā zinātniskā konference 02-03 decembris, 2010, Ļvova Mēs aicinām Jūs piedalīties starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Ekoloģiskās un ekonomiskās un sociālās problēmas neefektīvi un neilgtspējīgas metodes meža apsaimniekošanu...
Шляхи налагодження співпраці влади, бізнесу та громадськості у веденні сталого лісового господарства на місцевому рівні
10.09.2010 | 
22 вересня 2010 року Товариство «Зелений Хрест» у м. Старий Самбір в приміщенні Старосамбірської районної ради проводить круглий стіл „Шляхи налагодження співпраці влади, бізнесу та громадськості у веденні сталого лісового...
2010.gada 1.jūlijs – notika "Darba gadatirgus cilvēkiem ar invaliditāti ", kurā piedalījās 8 darbadevēji
02.07.2010 | 
tūlkoja:Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais 2010. gada 1. jūlijs - Biedrība "Zaļais krusts" kopā ar Ļvova reģionālās jaunatnes darba centru organizēja "Darba gadatirgus cilvēkiem ar invaliditāti " projekta ievaros: "Ikvienam ir...
Darba gadatirgus cilvēkiem ar invaliditāti
22.06.2010 | 
tūlkoja: Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais 2010. gada 1. jūlijs - Biedrība "Zaļais krusts" kopā ar Ļvova reģionālās jaunatnes darba centru organizēja "Darba gadatirgus cilvēkiem ar invaliditāti " projekta ievaros: "Ikvienam...
Vides akcija. Tīrīšanas atpūtas zona Bruhovitču mežā
16.06.2010 | 
tūlkoja: Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais 19.06.2010 no 10:00 Biedrība "Zaļais krusts" kopā ar Ļvovas оффроуд клубом - Ļvova 4x4 veica tīrīšanu atpūtas zonu Brukoviču mežā. Tikšanās bija pie pagrieziena...
Procedūras racionalizācija legālai piekļuvei vietējiem iedzīvotājiem un mazajiem uzņēmējiem priekš meža resursiem
31.05.2010 | 
tūlkoja: Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais Zinātniskais seminārs "vienkāršot tiesiskās procedūras vietējiem iedzīvotājiem un mazajiem uzņēmumiem, lai piekļūtu meža resursiem Biedrība "Zaļais krusts" ielūdz o nevalstiskajām organizācijām un valsts pārstāvjus un uzņēmumus...
2010.g.3. jūnijā pulksten 10 : "Darba vietu gadatirgus cilvēkiem ar invaliditāti"
10.05.2010 | 
tulkoja:Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais Biedrība "Zaļais Krusts" kopā ar Ļvovas pilsētasnodarbinātības centru organizē "Darba gadatirgus cilvēkiem ar invaliditāti."Pasākums notiks projekta ietvaros: "Ikvienam ir tiesības uz darbu: partnerattiecības, lai uzlabotu nodarbinātības...
Treniņš priekš darba devējiem
05.05.2010 | 
tūlkoja: Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais 2010.gada 19. Maijā, 10 gadi projektā: "Ikvienam ir tiesības uz darbu: partnerattiecības, lai uzlabotu nodarbinātības iespējas jauniešiem ar invaliditāti", ko finansē, no EEF. Biedrība «Zaļais...
Sabiedrības uzklausīšanu sesijas.
30.04.2010 | 
tūlkoja : Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais 2010.gada 1 jūnijs - ciema padomes sanāksme vieta - Sorok - Ļvovas - sabiedriskā apspriešana. 2010. gada 3. jūnijs - rajona padome sanāksme vieta -...
Zinātniski-praktiskais seminārs "Aktuālās problēmas juridiskai pieejai kokmateriālu sfērā"
23.04.2010 | 
Tūlkoja : Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais Zinātniski - praktiskais seminārs "Aktuālās problēmas juridiskai pieejai vietējiem iedzīvotājiem un mazajam biznesam kokmateriālu un citu meža resursu sfērā" (Ļvovas pilsētā). Zinātniski - praktiskais seminārs...
"Līderība, komandas veidošana un iekšējā komunikācija organizācijā"
04.03.2010 | 
tūlkoja: Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais 2010. gadā no 3.-4. martam Biedrība "Zaļais krusts". novadīja vēlvoenu 2 dienu treniņu "Līderība, komandas veidošana un iekšējā komunikācija organizācijā". TYreniņš bija orientēts uz personām, kas...
"Psiholoģiskie aspekti personām ar invaliditāti"
02.03.2010 | 
tūlkoja: Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais 2010. gada 2. martā plkst.11Ļvovas pilsētas nodarbinātības centrā, Biedrība "Zaļais krusts" organizēja treniņu, tēma: "Psiholoģiskie aspekti personām ar invaliditāti" Tas bija vienas dienas treniņš, kura mērķis...
"Projektu vadība"
25.02.2010 | 
25-26 februāris 2010 10 h sabiedrības "Zaļais krusts" pilsētas Nodarbinātības centrs organizēja divu dienu mācību sesiju NVO par "Projektu vadību". tūlkoja : Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais Mācību mērķis, lai veicinātu izpratni...
2010.g.1. Janvārī sākās otrs pusgada projekts Ļvovas biedrībā "Zaļais krusts".
01.01.2010 | 
tūlkoja Armands Kuprijanovs Tāpat kā pēdējo reizi, mēs nosūtīsim atpakaļ «Poļu Zwiazek niewidomych".Šis projekts ir turpinājums no pirmā projekta, kā arī starp Polijas un Ukrainas Neredzīgo biedrības sadarbības aktivitātēm.Šajā projektā mēs...
" Darba gadatirgus " 27. oktobrī, 1. decembrī
22.10.2009 | 
Tūlkoja:Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais Dārgie jaunieši! Projekts:"Ikvienam ir tiesības uz darbu: partnerība, lai uzlabotu nodarbinātības iespējas jauniešiem ar īpašām vajadzībām" sabiedrība "Zaļais krusts" organizē "darba gadatirgu" kopā ar Ļvovas reģionālo...
Zinātniski-praktiskais seminārs "Galvenie cēloņi atmežošana un mežu degradācija Ukrainā "(Kosivas pilsētā)
10.10.2009 | 
Tūlkoja: Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais 2009. gadā no 20 -22. septembrim Kosivas pilsētā notika Zinātniski-praktiskais seminārs "Galvenie cēloņi atmežošana un mežu degradācija Ukrainā "ar meža globālo koalīciju,Somijas ārlietu ministrija un...
Pirmās dienas apmācībā "Profesionālā orientācija Jaunatnei ar invaliditāti"
15.09.2009 | 
Tūlkoja :Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais 17-18 septembris 2009.gads projekta ietvaros "Ikvienam ir tiesības uz darbu: partnerība, lai uzlabotunodarbinātības iespējas jauniešiem ar īpašām vajadzībām" -bija pirmā diena apmācībā "Profesionālās orientācija jaunatne...
Koordinācijas padome un vienas dienas apmācības seminārs - treniņš
20.08.2009 | 
Tūlkoja :Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais 27. jūlijā no 2009 gada līdz 2011. gadam. Koordinācijas padome un vienu dienu (četru stundu) apmācību seminārs priekš koordinācijas padomes locekļiem par tēmu", izveidojot civilās...
Apaļais galds ar darba devējiem Ļvovas pilsētas nodarbinātības centrā
01.08.2009 | 
  Tūlkoja :Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais 31 jūlijs 2009 gads - 10 gadam bija Apaļā galda diskusija ar darba devējiem Ļvovas pilsētas nodarbinātības centrs, st. Princese Olga, 122.Dalībnieki uzstājās ar šādām...
Treniņš "Proforientācija jauniešiem ar invaliditāti"
27.06.2009 | 
  Tūlkoja :Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais Biedrība " Zaļais krusts " projekta ietvaros "Ikvienam ir tiesības uz darbu: partnerība, lai uzlabotu nodarbinātības iespējasjauniešiem ar invaliditāti,"organizē apmācības "Profesionālāsorientācijas jaunatnei ar invaliditāti" notika...
FIMANSĒJUMA TRŪKUMS TIEK PĀRNESTS, peldēšana uz Dņestras (Galičs - Zališiki)
01.06.2009 | 
Tūlkoja: Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais Projekta ietvaros "Pasaule apkārt tev" ar atbalstu, Valsts ekoloģiskais Ukrainas centrs Bukovina filiāle "Krona" ieplānota peldēšana uz Dņestras (Galičs - Zališiki). izjust praksē atpūšoties divu nedēļu...
© 2005-2023, Товариство "Зелений хрест"