Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)Polish (Poland)Čeština (Česká republika)Latvian
Товариство "Зелений хрест"
gcs-logo

Historie


Společnost "Zelený Kříž" - nevládní organizace, která vznikla v 1994 roce a úředně registrovaná v březnu 1995 roku.

Mise
Společnost "Zelený Kříž" - nevládní organizace, vytvořena pro všestrannu podporu pokroku v duchovném, pracovném žіvotě města, oblasti, státu, integrace Ukrajiny do Evropy.

Úkoly
Stěžejním úkolem společnosti je vychování lide ve smyslu křest’anské morálki a národní důstojnosti cestou přizvání jí do praktické činnosti ve smyslu:

ekologie, sportovní turistika a ekoturistika;
zkoumání a uložení památek historie a kultury;
rozvoj mládežnického hnutí;
expediční činnost а jine.

Společnost v souladě se svými hlavními úlohami:

přispívat k ozdravení ekologické situace ve městě, oblasti;
vede expediční činnost v sféře ekologie, historie, architektury;
provádí ekologické, sportovné, výchovné tábory, provádí organizace závodu;
provádi projekty po rozvoju sportovního a ekologického cestovního ruchu;
napomáha mezinárodní spoluprácy v odvětví vědy, kultury, výrábění, obchodování, turistice, všestrannemu rozvoju styku z přibuzenskými organizacemi mimo obvodu Ukrajiny;
napomáha výchově a rekvalifikace kádrů v odvětví sociologie, ekologie, právě, měském hospodářství a jiných oborech, ve kterých má potřebu společnost;
napomáha obrození a rozvoju kulturno-duchovní infrastruktuře města, regionu, lepších kulturních tradicích Lvova, všech druhů odborné a amatérské tvorby;
provádí semináře, kurzy, setkání, konference a jiné akce, zaměřene na realizace statutních úkolu Společnosti, jak v Ukrajině, tak і mimo obvodu, provádi nakladatelsku činnost;
zařizují doručení humanitární pomocy v Ukrajině, provádí reklamní činnost, vydává vlastní tištěný orgán.

Členství
Společnost "Zelený Kříž" - nevládní organizace, výším řídícím orgánem je Valná hromada , která svoláva se jednou na dva roky.

V období mezi Valnou hromadou představenstvo provádi se Koordinační radou střediska, kteru véde ředitel Střediska.
K dnešnímu dnů členámi organizace jsou:
Systemizovaný personál - 2 osoby
Počet dobrovolníku - 26 osob
Vykonáva vedlejší činnost – 3 osoby

Aktualizováno Středa, 15 Srpen 2012 16:00
 
© 2005-2023, Товариство "Зелений хрест"