Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)Polish (Poland)Čeština (Česká republika)Latvian
Товариство "Зелений хрест"
gcs-logo

"Vides izglītība kurlmēmiem bērniem"
 

Tūlkoja :Armands Kuprijanovs - Latvijas brīvprātīgais

Lekcijas,pastaigas pa zaļajām rietumu zonām Rietumu Ukrainā, un teritorijas attīrīšana no atkritumiem maršruta ceļiem, kas domāti priekš nedzirdīgajiem invalīdiem
( 2000. g.,Kanādas sadarbības fonds )

•Finansēšana

Kanādas sadarbības fonds

• Realizēšanas laiks

Augusts - Oktobris 2000.g.


• Norises vieta

Ļvovas apgabals un Ivano Franko apgabals

• Projekta mērķis

Projekta mērķis ir nedzirdīgo bērnu integrācija sabiedrībā, vides ekspedīcijās aizsargājamā teritorijā Rietumukrainā ar dažādām klasēm iekļaujot vides izglītību.


• Darba grupa

Skolēniem un skolotājiem internātskolā, kur kurlmēmo bērnu skaits ir10, un sabiedrisko organizāciju pārstāvji no Ļvovas, Coloma, Nadvirnau un Kalušas.

• apraksts

Vides problēma bija un paliek visaktuālākā problēma priekš Ukrainas. Viens no iemesliem ir zemais līmenis vides izglītībā. Tasir manāms izglītojošo skolēnu un studentu vidū .Skolā māca kursus par dabu un tās ekoloģiju, bet tajos netiek sniegtas pamatzināšanas par bērnu uzvedību atrodoties pie dabas.Skolas programma ir pārāk akadēmiska un neietver pamata noteikumus un pasākumus, lai aizsargātu dabu. Mūsu organizācija rīkoja virkni semināru studentiem par dabu.


Pieredze ekoloģisko projektu realizēšanā , kur piedalās bērni - studenti. Lielu interesi izrādījuši ir bērni, var paskaidrot Ka trūkums ir aktiva ārpusklases darbs ar studentiem, un efektīvu zināšanu apguve skolā, ar praktiskiem pasākumiem,jo īpaši vides jomā.
Kā arī ir sagadījies tā, ka Ukrainas sociālais slānis eksistē pats par sevi ar vecākiem, vai tās pašas grupas "Zaudētāji" (specializēto institūciju sienās)vardarbībā cietušie bērni ar speciālajām vajadzībām. Šī situācija ir nepieņemama.Ja mēs tiešām vēlamies kļūt civilizēta sabiedrība, mums jācīnās par šiem bērniem, aizsākot integrācijas programmas, kurās jaiesaista lielāks cilvēku loks - īpaši veselos cilvēkus - speciālistus.

Трирічний досвід нашої організації з глухонімими дітьми, засвідчив їх бажання "вийти за межі" свого ізольованого світу. Використовуючи досвід позашкільних форм роботи із здоровими дітьми в реалізації екологічних проектів Центр освітніх ініціатив пропонує даний проект, який не тільки орієнтований на екологічне виховання упосліджених дітей, їх долучення до суспільного життя через теоретичні заняття і практичні екологічні акції по оздоровленню ландшафтів по маршрутах експедицій, але й сприятиме вихованню у здорових дітей, долучених до проекту, толеранції і почуття поваги до своїх ровесників-упосліджених дітей.

Заходи
- Проведення лекційних занять в приміщеннях школи-інтернату №101, туристично-краєзнавчого центру "Княжий" і на природі.
- Проведення одноденних походів по зелених зонах Львова і околиць з одночасною очисткою територій по маршрутах походів.
- Проведення двох чотириденних екологічних експедицій по заповідних зонах Західної України з одночасним оздоровленням порушених ландшафтів.
- Проведення конкурсу-олімпіади на кращий екологічний твір по результатах експедицій.
- Проектом передбачається очистка парків Львова та природоохоронних територій по яких буде пролягати маршрут чотириденних походів

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 11 augusts 2010 06:49
 
© 2005-2023, Товариство "Зелений хрест"